24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sosyal Bilimler BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Din  > Dersler Din Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: veysi105 Puan : 5 kp 23 Aralık '05 21:32  
 
***** ÖN BİLGİLER LÜTFEN OKUYUN *****
HER KEZİN OKUMASI İÇİN 5 KP YAPILMIŞTIR.
Başlamadan önce dikkat edmenizi baştan söyleyeyin bu dualar okumadan ve aded haline getirmeden önce bir kaç uyarıda bulunacam.
1.BAYAN İSENİZ KAPANIN VE ABDEST ALIN.HER GÜN İÇİN DUA EDİN VE EN ÖNEMLİSİ HATA YAPMAMAYA ÇALIŞIN HEP DUA EDİN TÖVBE EDİN BUNU BİLİNKİ ALLAH ÇOK BAĞIŞLIYICIDIR.
2.SABAH NAMAZINI ADED EDİNİN HER ZAMAN KALKIN.GÜNEŞ DOĞMADAN ÖNCE DUA EDİN BO BOL PEYGAMBERİMİZE SALAVAT GETİRİN VE İŞİNİZ OLMADIKÇA BEŞ VAKİT NAMAZINIZI KILMAYA ÇALIŞIN.
3.BUNU UNUTMAYIN Kİ KİMSEYE KİN BESLEMEYİN VE ALLAHA HAVALE EDİN.
4.ELBİSENİZE DİKKAT EDİN VE TEMİZ OLSUN VE İBADET İÇİN AYRI ELBİSENİZ OLSUN.
5.BUNU BİLİNKİ KALBİNİZ TEMİZ İSE VE AHLAKINIZ DÜZENLİ İSE ALLAH SİZİ KAT KAT YÜKSELTİR.BUNU UNUTMAYIN.
5.VE BU DÜNYANIN GELİP GEÇİCİ OLDUNUDA DA UNUTMAYIN.
6. BUNLARI YAPIN VE KENDİNİZE SÖZ VERİN.VE GİT GİDE ARAŞTIRIN DİNİMİZİ ARAŞTIRIN BAKALIM NELER BULACAKSINIZ YAPIN VE ALLAH YAPTIKLARINIZIN HEPSİNİ AHİRETTE VERİCEKTİR BUNU DA UNUTMAYIN.ANLATACAKLARIM ÇOK AMA BUNLARA DİKKAT EDİN.
DUALAR BUNLAR:LÜTFEN DİKKATE ALIN.

--------- ADDED HALİNE GETİRİN HER GÜN-------------

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
1.Lev enzelna hazel Kur’ane ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian minhaşyetillah.
Ve tilkel emsalü nadribüha linnasi leallehüm yetefekkerün.
Hüvalla hüllezi la ilahe illa hü,Alimülğaybi veşşadeh,hüver Rahmanür-Rahiym.
Hüvallahüllezi la ilahe illahü,Elmelikül-Kuddusus selamül-Müminül-Müheyminül-Azizül-Cebbarul-Mütekebbir.Sübhanallahi amma yüşrikun.Hüvallahül Halikul – Bariül – Müsavviru lehül-Esmaül-Hüsna, Yüsebbihu lehu ma fissamaveti val’ard vehüvel azizül Hakıym.
2.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
**Va’te samtü bihablillah.Vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil aziym.
Ya gaimü,ya daimü ya hayyü,ya gayyüm,ya vitrü,ya ehadü,ya samedü,ya Allah
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbini ve sellim.
Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü,
Estağfirullah min kulli zenbin ve etubu ileyk.
Birahmetike ya erhamerrahimiyn.
3.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
**Şehidallahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel azizül hakim.inneddine in’dallahil islam,ve mah’telefellezine utül kitabe illa min ba’di ma caehümül ilmu bağyen beynehüm,ve men yekfur bi ayatillahi fe’innallahe seriul hisab. (15 DEFA)

***ŞEYTANI KAHREDEN DUA***

Allahümme inneke sellatte aleyna adüvven basıyran bi uyubina yerana hüve ve kabilühu min haysü la nerahüm.Allahümme fayishü minna kema ayestehu min rahmetike ve kannıthü minna kema kannattehu min afvike ve eb’ıd beynena ve beynehu kema eb’adte beynehu ve beyne cennetike inneke ala külli şey’in kadiyr.

***ŞEYTANI UZAKLAŞTIRAN DUA***
Amentü billahil azıymi ve kefartü bil cibti vet tağuti vestemsektü bil urvetil vüska lenfisame leha,vallahü semiy’un aliym.

4.
DUA-İ ŞAHMERAN
Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum*Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.
Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim*Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim
Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad*Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.
Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim*Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.
Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu*Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.
Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim*Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.
Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan*Allahu la ilahe illa Huvel Adir’ul Kahiru.
Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim*Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.
Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs*Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.
Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis*Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.
Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn* Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

5.
**Allahüme inni eselüke bi esmaike
Ya Allah,Ya Rahman,Ya Rahim,Ya Alim,Ya Halim,Ya Azim,Ya Hakim,Ya Kadim
Ya Mukim,Ya Kerim.
Sübhaneke ya la ilahe illa ente’l emanü’l esnanü hallisna mine’n-nar.

*BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
**La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyil Azim,ya Hayyül,ya Kayyüm,ya Daimü,ya Ehadü,ya Samedü.

6.
***PAZARA VE SOKAĞA ÇIKARKEN OKUNACAK DUA***

La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü bi yedihil hayru ve hüve ala külli şey’in kadiyr.


7.
*****TESBİHLER******

1. Sübhanellahi ve bi hamdihi.(100 defa okunursa tüm hatalar affolur)
2. Sübhanel ebediyyil ebed…
3. Eşhedü en la ilahe illallahü vehdehü la şeriyke lehu ilahen vahıden ehaden sameden lem yettehız sahıbetten ve la veleden ve lem yekün lehu küfüven ehad.(on defa)

8.

AYETEL KÜRSÜ


BİSMİLLAHİRRAHMANİRAHİM

ALLAHÜ LAİLAHE İLLA HÜVEL HAYYÜL KAYYUM
La te huzühu sinetün va la nevm
Lehu ma fis-semaveti ve ma fil ard.
Men zellezi yeşfe’u indehu illa bi iznihi
Ya lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm
Vela yuhitüne bişe’in min ilmihi illa bima şa’e.
Vesiya kürsiyyühüs semavati vel-arda ve la yeudühu hıfzuhüma
Ve hüvel Aliyyül Azim.

NASR SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim

İza cae nasrullahi vel fethu.Ve reeyten-nase yedhulune fi dinillahi efvacen.Fe sebbih bi hamdi rabbike vastağfirhu innehu kane tevvaba.

FELAK SURESİ

Bismillahirrahmarnirrahim

Kul eüzu birrabil-felak.Min şerri ma halak.Ve min şerri ğazikin iza vekab.
Ve min şerrin-neffasati fil-ukad.Ve min şerri hasidin iza hased.


NAS SURESİ

Bismillahirrahmanirahim

Kul eüzü birabbin-nas.Melikin-nas.İlahin-nas.Min şerril-vesvasil-hannas.
Ellezi yüvesvisü fi sudurin-nas.Minel-cinneti ven-nas.

9.
AKŞAMLARI YATINCA YADA YATSI NAMAZINDAN SONRA OKUNUR..
AMENE’R_RESULÜ
Bismillahirrahmanirrahim


Amenerresulü bima ünzile ileyhi min rabbihi velmü’minun külün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulih la nüferriku beyne ehadin min resulih ve kaalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmasıyr layukellifullahü nefsen illa vüs’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabena la tüahizna in nesiyna ev ahtana rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehü alelleziyne min kalbine rabbene ve la tuhemilna ma la takete lena bih,vağfu anna vağfirlena verhamna ente mevlana fansurna alelkavmilkafirin.

************ADED HALİNE GETİRİN*****************
HER GÜN SABAH NAMAZINDA DAHA TESİRLİ OLUR.KISACASI HER NAMAZDAN SONRA OKUYUN.

BUNU HER MÜSLÜMAN VE İNANANLAR İÇİN 5KP YAPIYORUM.
BANA SADECE BİR KERE DUA EDİN YETER.

BANA ULAŞMAK İSTERSENİZ: free_wolf_valley@hotmail.com


BİLDİKLERİMİ VE KİTAPLARDAN ALDIĞIM BİLGİLERDİR HER KİTAPTA BULABİLİRSİNİZ.EĞER HATA VARSA UYARA BİLİRSİNİZ...


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Din 5678 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kuran-ı Kerim-i Ne kadar biliyorsunuz 250    TombulMimar
Kuranı kerimde kaç adet sure vardır......
Bölüm: Din
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... peygamberler 250    dua askeri
gelmiş geçmiş kaç peygamber vardır?.....
Bölüm: Din
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... aklım çok karışık lütfen yardım edin 250    pınar23
öncelik merhaba benim bir sorum var yardım edeceğinizi umuyorum duaların kabul olması için bir çok şey söylenilmiş kimi 100 kere.....
Bölüm: Din
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... isim anlamları 250    starcraftt
merhaba yeni doğacak kızımıza berre, ecrin, mina isimlerinden birtanesini koymayı düşünüyoruz. ama çok tereddütte kaldık. bu isi.....
Bölüm: Din
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... selefiler 250    islam2121
piyasada kendilerine selef selefi diyen bir dini gurup var bunlar hiç bir alimi kabul etmiyorlar ve harşeyde delil istiyorlar bu.....
Bölüm: Din
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kula göre sevgi 250    m_cevahir
kul nasıl sevmeli rabbini kul severse rabbini rabbi nasıl ödüllendirir kulunu.....
Bölüm: Din
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... namaz 250    lilya
Namaz nede kılınır?.....
Bölüm: Din
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... imam nikahı 250    elifufuk
nişanlı bir çiftiz düğünümüz altı ay içinde olacak imam nikahı yaptırmak istiyoruz fakat kızın babası imam nikahına inanmıyor ya.....
Bölüm: Din
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... pişmanım 250    gonuldiyari
bir anda şehvet geldi bende uzvumla biraz elledikten sonra bıraktım kalkarken döl geldi istemeyerek oruç bozulurmu ......
Bölüm: Din
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hz muhammed s.a.v neden çok eşliliği seçmiştir. 250    hati_prlk
ben amerikada yaşıyorum.haliyle etrafımda gayrimüslim ve en kötüsü müslüman olup da dinini inkar eden çok insan var.
her zaman .....
Bölüm: Din
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Giyinme Konusunda Helal sınırları 30 powerful1
Kıyâfet açısından işaret edilmesi gereken iki nokta vardır:

a) Kadının elbisesi vücudunu göstermeyecek kadar kalın o.....
Bölüm: Din
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Atatürk'ün Balıkesir Hutbesi 10 881211
ATATÜRK'ÜN BALIKESİR HUTBESİEy Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allahın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize ol.....
Bölüm: Din
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Melekler amellerimizi nasıl yazıyorlar? 10 akinaksu1
Melek dendi mi çoğu insanın aklına, öncelikle, sevap ve günahları yazan melâikeler gelir. Bunlar meleklerin sadece bir şubesi.
.....
Bölüm: Din
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Hayvanlar ilhama nasıl mazhar olurlar? 50 akinaksu1
Allah’ın kudret sıfatının tecellileri sonsuz olduğu gibi kelam sıfatının muhatapları da sonsuzdur. Bu muhataplar içerisinde ilk .....
Bölüm: Din
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Peygamberimiz cinleri görmüş müdür? 10 akinaksu1
Kur’an-ı Kerim’de ve bazı hadislerde, Hazret-i Peygamber (s.a.v)’in cinleri gördüğünden, onlara Kur’an okuduğundan ve onlarla mu.....
Bölüm: Din
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Cinlerden peygamber gelmiş midir? 10 akinaksu1
“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyup aktaran ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp k.....
Bölüm: Din
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Cinler bizim alemimize nasıl geçebiliyorlar? Bu al 50 akinaksu1
Cinlerin metafizik alemden şehadet yani görünen, fiziki aleme geçişinde çeşitli sebepler vardır. Ya bizim alemimizde manyetik bi.....
Bölüm: Din
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Yeryüzünde insanlardan önce kimler vardı? 50 akinaksu1
Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı ifadelerden yeryüzünde insanlardan evvel insanlar gibi mükellef bir kısım varlıkların da yaşadığı a.....
Bölüm: Din
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Cinlerle temas kurulabilir mi? 50 akinaksu1
Kur’an-ı Kerimde, cinlerin ve şeytanların celp edilip hizmet ettirilebileceğine dair işaretler var.
Nitekim bu konuya en canlı .....
Bölüm: Din
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İslamiyet ve Milliyetçilik-1- 50 yildiz_yapim581
Soru : Allah’ın yanında üstünlüğün ölçüsü nedir? Irk ve nesep farklılığı bu hususta önemli midir?

Cevap:
Irkçılığı men eden.....
Bölüm: Din
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sahabelerde keramet 75 agamurat
evliyalar keramet gösterebildikleri halde niçin sahabe efendilerimiz keramet gösterememişlerdir.....
Bölüm: Din
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.