23 Şubat '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sosyal Bilimler BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Felsefe  > Örn. Uygulama Felsefe Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: suleumanu Puan : 75 19 Aralık '04 17:25  

VARLIK FELSEFESİ

Varlık Felsefesinin konusu varlıktır.Varlık;var olan her şeydir. Varlık Felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır.
1-Gerçekte var olanlar:Gerçek varlık,gerçekliğini nesnelerden,olaylardan,kişilerden alan;belli bir zaman ve mekanda var olandır.Gerçekte var olanlar duyu organları ile algılanır.Örneğin:masa,sıra,kitap v.b.
2-İdea’da (zihinde,düşünsel) var olanlar:İnsanların zihinlerinde oluşturdukları kavramlardır.Zihinde var olanları insanlar bir takım olay ve ilişkilerden soyutlayarak elde ederler,bu nedenle duyu organları ile kavranamazlar.
Bilim ve Felsefe açısından VARLIK
Bilim ve Felsefe’nin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır:
*Bilime göre varlık tartışmasız vardır.Bilim varlığın var olduğunu ön kabul olarak benimser ve var kabul ettiği varlıkla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurar.
Felsefe varlığın var olup olmadığını da tartışır.Nedenlerin nedenlerini de araştırır.
**Bilimler konularına göre varlığı parçalara ayırarak , kendilerine özgü yöntemlerle inceler.
Felsefe,varlığı bütün halinde görür ve bütün halinde incelemeye çalışır.Bunun içinse gerekirse tüm bilimlerin sonuçlarını kullanarak genel kuramsal açıklamalar yapar.
Metafizik -Ontoloji
Metafizik; ispatlanması ve çürütülmesi mümkün olmayan sorunlarla ilgilenir.
Ontoloji;Varlıkla ilgili sorunların tartışıldığı metafizik alanıdır.
Ontolojinin soruları şunlardır:
1-Varlık var mıdır?
2-Varlığın ana maddesi nedir?
3-Evren nasıl oluşmuştur?
4-Evrenin bir amacı var mıdır?
5-Varlıkta özgürlük var mıdır?
6-Ruh nedir?
7-Ruh ölümsüz müdür?
8-Ölüm nedir?
Tabiat(doğa) filozofları varlığın ana maddesi (arkhe) nedir? Sorusuyla ilgilenmişlerdir.Örneğin Thales; varlık arkesinin su olduğunu söyleyerek ontolojiyle ilgilenen ilk filozof olmuştur.
Aristoteles varlığın ilk nedenlerini araştırarak metafiziğin ilkelerini belirlemiştir.Aristoteles, evreni bir bütün olarak kavramaya çalışmış ve bu çabasından da felsefenin bir disiplini olan Metafizik-Ontoloji doğmuştur.
Ancak Ontolojiyi bir felsefe disiplinine dönüştüren Cristian Wolf’tur.Wolf ontolojiyi;- tanrının,ruhun ve dünyanın varlığını kanıtlamak isteyen bir alan olarak- belirler.
Wolf’un ontoloji anlayışı deneysel bilimlere dayanan Ampirizm ve Materyalizm tarafından eleştirilmiştir.
Kant’ a göre metafizik; bilginin temellerini araştırmalı ve bilginin deneyden gelmeyen öğelerini saptamalıdır.
Fichte.Schelling,Hegel gibi düşünürler Kant’ın gözden düşürdüğü metafiziği tinsel(ruhsal) varlık anlayışı ile yeniden günceleştirmiştir.
Günümüzde metafizik fenomenoloji,yeni ontoloji ve varoluşçuluk (existansiyalizm) felsefeleri ile varlığını sürdürmektedir.
Fenomenoloji;Edmund Husserl ile varlıkların arka planlarında bulunan ve kendi kendilerine varolan özleri dile getirerek;
Yeni ontoloji;Nicolai Hartmann ile varlık kategorileri oluşturup ontolojiyi deneysel temellerle,bilimsel sonuçlarla bağdaştırmaya çalışarak
Existansiyalizm; Heidegger ve Sartre ile varlığın temeline doğa bilimlerini koyanlara karşı çıkarak varlığı Benin yaptığını söyleyerek ontolojiyle ilgilenmiştir.
Ontoloji açısından Varlık
Ontolojik problemler:
1-Varlığın var olup olmadığı problemi:
Varlığın var olup olmadığı ilk çağlardan bugüne ontolojinin tartıştığı temel problemdir.Bu probleme genelde iki bakış açısıyla yaklaşılmıştır. a-Nihilizm(hiçcilik) :
Nihilizm’e göre hiçbir varlık gerçekten var değildir ve varlığı var olan olarak kabul eden görüşlere karşı çıkar.Nihilizm hiçbir değer ve kural tanımayan bir görüştür ve toplumda düzeni sağlayan tüm otoriteleri reddeder.Nihilizm bu biçimiyle siyasal anlamda anarşizme temel oluşturur. Nihilizm’in temsilcileri: Gorgias;Ontoloji alanında nihilizmin ilk temsilcileri ilk çağ sofist filozoflarından Gorgias’tır.Gorgias,”varlık var mıdır?”sorusuna “yoktur” cevabını verir.Gorgias’a göre;”varlık yoktur.Olsa bile bilinemez.Bilinse bile bildirilemez.” Nietzsche; Toplumsal değer ve normları tümüyle inkar ederek nihilizmin 19.yy.daki önemli temsilcisidir. Taoizm: İl çağda çinde görülen taoizmdir.Lao-Tse ‘nin kurduğu taoculuk gerçeğin tüm çeşitliliğine karşın “bir”(tao) olduğunu ve bunun adının,biçiminin, maddesinin, görüntüsünün olmadığını savunur.Aldatıcı olan dünya, varlıktan yoksundur. b-Realizm (gerçekçilik):
Varlık vardır anlayışı realizmdir.Realizm varlığın insan bilincinin dışında insan bilincinden bağımsız olarak var olduğunu savunur.Realizme göre dış dünya bizden bağımsız olarak vardır.Var olan nesnel olandır,duyu organları aracılığıyla algılanabilir olandır.
2-Varlığın ne olduğu problemi:
Varlığın ne olduğu sorusuna farklı cevaplar verilmiştir;.
a) Varlığı oluş olarak kabul edenler:
İlk çağ felsefesinde evrenin sürekli bir değişim,akış ve oluş halinde olduğunu ileri süren ilk düşünür Herakleitos’dur.O’na göre evrenin ana maddesi “ateş”tir.’Ateşten oluşan her şey dönüp dolaşıp ateşe dönecektir.Ateş yeniden her şeyi yaratacaktır. Evrende her şey sürekli bir değişim OLUŞ içindedir ve durağan değildir.Doğa gibi insanın kendisi de sürekli bir değişim içindedir.’
Herakleitos’a göre evrenin bu oluşuna karşıt güçlerin çatışması ve bu çatışma sonunda ortaya çıkan uzlaşma(sentez) neden olur.Eğer bu çatışma olmasaydı evrende nesneler de olmazdı.Örneğin;yaşam,dişi ile erkekten gelir;otun yok olması,koyunun yaşamasını sağlar.Oluş (canlı-cansız,iyi-kötü gibi) karşıtların çatışmasının bir sonucudur.”değişmeyen tek şey değişme dir”Her değişme belli bir düzene , yasaya göre olur. Bu yasa logos(akıl)dır.
Çağımızda varlığı oluş olarak gören filozof whitehead (viyted) dir. O’na göre her varlık var olabilmek için başka bir varlığa muhtaçtır.Böylece evren bir canlı “oluş” olarak varlığını sürdürür.Sn ,
bu örnek uygulamayı değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Felsefe 1 kişi okuyup oyladı: İyi   

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... max payne 250    tolgalans
1.bolumde hastaneden nasıl cıkacaz.lutfen
.....
Bölüm: Felsefe
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... düşünülen ve ideal varlığa örnek 250    oustael
gerçek,düşünülen ve ideal varlığa örnek veriniz.....
Bölüm: Felsefe
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... varlık 250    dogan_blade
en büyük varlık nedir ve ikinci büyük varlık nedir?
.....
Bölüm: Felsefe
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mantık 250    seeeldam
karı koca beraber tatile çıkarlar yolda benzin biter ve adam karısını sıkı sıkı tenbihler sakın dışarı çıkma ben gelinceye kadar.....
Bölüm: Felsefe
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İlk Çag Felsefe filozofları 250    masteri426
İlk Çag felsefesindeki filozofların düşünceleri...Cevaplarınızı bekliyecem.....
Bölüm: Felsefe
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... martin luter 250    ma_honi003
politikada hangi görüsü savunmustur
.....
Bölüm: Felsefe
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dil 250    brcbnl
ağzımızdan çıkan sesler nasıl bir süreç sonunda dil haline gelir.....
Bölüm: Felsefe
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ...FeLsEfE SoRuSu... 250    Anektod
bir öğrenci felsefe dersinden ilk sınavını oluyormuş sınav kağıdında sadece tek bir cümle varmış

''bu bir sorumudur?'' tartış.....
Bölüm: Felsefe
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ...FeLsEfE SoRuSu... 250    Anektod
bir öğrenci felsefe dersinden ilk sınavını oluyormuş sınav kağıdında sadece tek bir cümle varmış

''bu bir sorumudur?'' tartış.....
Bölüm: Felsefe
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dışımıza kusuyoruz 250    yoncamidala
hiç dışardan kendinize baktınız mı ? ne kadar çok konuşuyoruz yetmiyor yazışıyoruz ..sanki kendimizi ifade etmek için çok az zam.....
Bölüm: Felsefe
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Böyle Buyurdu Zerdüşt'ten 40 coty

Zerdüşt otuz yaşında yurdunu ve yurdunun göğünü bırakıp dağlara çıktı. Orada ruhunun ve yalnızlığının tadını çıkardı ve on y.....
Bölüm: Felsefe
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Felsefe bitti mi? 50 saloze
Tanryya inanan insanlar için felsefenin ilgilendi?i bütün sorular Kuran ile cevaplandy my ?Öyleyse en büyük filozof tanry ise ne.....
Bölüm: Felsefe
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... paradoks 10 saloze
Çok mu kyrylganym hayata kar?y,

Yoksa hayat my kyrycy bana kar?y?

Soruyorun kendime Tanry niye yaratty beni ?

Soruyo.....
Bölüm: Felsefe
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Felsefe Tarihi 55 karga102
FELSEFE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ

İlk çağ felsefesi deyince, dar anlamında Yunan felsefesi ile bu felsefeden doğmuş olan Hellen.....
Bölüm: Felsefe
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... METAFİZİK 75 karga102
METAFİZİK
Etimoloji ve Tarihçe

Metafizik terimini ilk olarak Aristo'nun eserlerini kendine göre düzenleyen Yunan Peripatetik.....
Bölüm: Felsefe
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DİYALEKTİK 60 onur umut
Diyalektik kısaca hareketin mantığı veya hareket içindeki eylemciler için sağduyu mantığıdır. Hepimiz biliriz ki nesneler hareke.....
Bölüm: Felsefe
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DİYALEKTİK 60 onur umut
Diyalektik kısaca hareketin mantığı veya hareket içindeki eylemciler için sağduyu mantığıdır. Hepimiz biliriz ki nesneler hareke.....
Bölüm: Felsefe
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... felsefi görüşler:NİHİLİZİM (HİÇÇİLİK) 45 orfeus
Nihilizm (Hiççilik)


Hiççilik olarak da bilinir. 19. yüzyılda Rusya'da Çarl II. Alexander'ın hükümdarlığının ilk yılların.....
Bölüm: Felsefe
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÜTOPYALAR 45 orfeus
Ütopyalar


Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum ve devlet şekli anlamı taşır. Ütopyalar, ideal düzen ar.....
Bölüm: Felsefe
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... felsefi görüşler (POSTMODERNİZM) 45 orfeus
Postmodernizm


Modern kelimesi ilk olarak Latince modernus biçimiyle 5.yüzyılda Romalı ve Pagan geçmiş ile Hıristiyan dön.....
Bölüm: Felsefe
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... varlık felsefesi 75 suleumanu
VARLIK FELSEFESİ

Varlık Felsefesinin konusu varlıktır.Varlık;var olan her şeydir. Varlık Felsefesi açısından var olanlar iki .....
Bölüm: Felsefe
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nihilizm 60 onur umut
gerçekten de hayatın anlamı olmasıydı,ve ben bu anlamsızı seçmek zorunda olsaydım bence de en seçilesi anlamsızlık bu olurdu........
Bölüm: Felsefe
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nihilizm 75 halukkarayumak
Her şeref yapma, her saadet piç! Her şeyin ibtidası, âhiri hiç!.. Her yönüyle karşı çıkma, tahrip, alt-üst etme, düzen ve kural .....
Bölüm: Felsefe
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... What is matrix? 10 evrenkeloglu
Matrix, 13. Kat gibi filmleri izlemeden önce bunların senaryosunu yazmış olan ben derim ki tek bişey denmiştir felsefe tarihinde.....
Bölüm: Felsefe
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan 25 ece_ertan
"3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan günübirlik yaşayan insandır" diyen Goethe.
Felsefe dünyasına müthiş bir yolcul.....
Bölüm: Felsefe
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.