24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sosyal Bilimler BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Yabancı Diller  > Dersler Yabancı Diller Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: yoldaş_pi(3) Puan : 50 kp 20 Kasım '06 18:39  
 
OLUMLU CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.

I watch a film willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)

1. I (Özne) (Kim izler?)
2. watch (Yüklem) (Ne yapar?)
3. a film (Nesne) (Ne seyreder?)
4. willingly (Hal zarfı) (Nasıl seyreder?)
5. at my house (yer zarfı) (Nerede seyreder?)
6. on Sunday (zaman zarfı) (Ne zaman seyreder?)

1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.

3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.

4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.

5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.

6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.

7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa, nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.

GENİŞ ZAMAN (SIMPLE PRESENT TENSE)

Geniş zaman tekrarlanan, yapılması adet olan hareketleri anlatmak için kullanılır.
İngilizce’de bu zamanı teşkil etmek için öznenin yanına fiili yalın olarak getirmek kafidir. Yalnız özne tekil ise fiilin sonuna (s) ilave edilir.


CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + FİİL

Kullanılışı :

1. Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır.

We run every morning. (Biz her sabah koşarız.)
I drinks a cup of coffee every evening. (Ben her akşam bir fincan kahve içerim.)
We likes comedy films. (Komedi filmlerinden hoşlanırız.)

2. Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.

People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)

3. Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.

I visits the zoo tomorrow. (Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)

4. Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.

5. Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.

Geniş zaman için kullanılan yardımcı fiil do fiilidir. Not olumsuzluk zarfıyla kaynaşarak don’t veya doesn’t olur.
Dikkat : Does yardımcı fiili cümlede yer alınca üçüncü tekil şahısta fiilin s takısı da düşer. (He eats. Does he eat?)

Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Every minute (her dakika)
Every hour (her saat)
Every day (her gün)
Every week (hafta)
Every month (ay)
Every year (yıl)
Every two days (iki günde bir) (sayı değişebilir)
Every three hours (üç saatte bir) (sayı değişebilir)
Every time (her defasında) (Bu ifadeyi her zaman anlamında KULLANMAYIN)
Every other day (her iki günde bir)

DİKKAT : Zaman ifadeleri genel olarak cümlelerin sonunda yer alır, cümlenin en başında kullanılması da mümkündür, ancak hiçbir zaman cümlenin ortasında kullanılmaz.
Eğer cümlede birden fazla zaman ifadesi varsa, bunlar daha ayrıntılı olandan genel olanına doğru yazılır.

ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar):
Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde gelerek fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani AM - ARE - IS - WAS - WERE durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir.
Always her zaman
Usually Genellikle
Generally Genellikle
frequently (x) sık sık
often (x) sık sık
Regularly ( x ) düzenli olarak
occasionally ( x ) arasıra, bazen
sometimes (x) arasıra, bazen
rarely ( x ) nadiren, ender olarak, seyrek
Seldom (x) nadiren, ender olarak, seyrek
scarcely çok ender, hemen hemen hiç
hardly hemen hemen hiç
never hiçbir zaman, asla
Ever hiçbir zaman, hiç... (yalnız olumsuz ve soruda)

( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da sonda da kullanılabilirler.

ŞİMDİKİ ZAMAN (PRESENT CONTINUOUS TENSE)

Şimdiki zaman için YARDIMCI FİİL BE kullanılır. Özneye göre AM-ARE-IS biçimlerini alır. Fiilin sonuna -ing takısı gelmektedir.
Cümlenin başındaki özne bir tek şahıs veya şeyi gösteriyorsa bunun yanında is, birden fazla şahıs veya şey gösteriyorsa bunun yanında are kullanılır. Sadece I zamiri ile am kullanılır.

CÜMLE YAPISI

ÖZNE + BE + FİİL (ing) + NESNE + ZARFLAR

Kullanılışı :

1. Devam etmekte olan eylemleri anlatır. Yapılan eylemin süresine göre, bugün, bu hafta, bu ay .vb. zaman ifadeleri kullanılabilir.

I am buying a new newspaper this day. (Ben bugün yeni bir gazete satın alıyorum.)

2. Gelecek zamanda yapılacak planlı ve programlı bir eylemi de anlatabilir, ancak bu durumda mutlaka geleceği gösteren bir zaman ifadesi gerekir.

I am going to İzmir tomorrow. (Ben yarın İzmir'e gidiyorum.)Şimdiki zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Now Şimdi
right now Hemen şimdi
at this moment Şu anda
at the moment Şu anda, şu sıralarda
at preseni Şu sıralarda
For the time being Şu sıralarda, şu anda

GEÇMİŞ ZAMAN (SIMPLE PAST TENSE)

İngilizcede fiiler, geçmiş zamanın teşkili bakımından düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılır.
Düzenli fiillerin özelliği : Bu sınıftan bir fiili Geçmiş zaman haline sokmak için sonuna (...ed) ilave ederiz.
Düzensiz fiilerin özelliği : Geçmiş zaman olarak kullanılmak üzere ayrı şekilleri vardır. Bu tip fiilleri öğrenirken bunların geçmiş zaman hallerini de birlikte öğrenmek gerekir.

Geçmiş zamanın çekiminde fiil bütün şahıslar için aynı kalır.


CÜMLE YAPISI

Olumlu düz cümlede yardımcı fiil kullanılmaz. Bütün şahıslar için fiilin ikinci biçimi değişmeden kullanılır.
Geçmiş zaman için yardımcı fiil, DO fiilinin geçmiş zaman biçimi olan DID'dir. Bütün şahıslar için değişmeden kullanılır.
Did yardımcı fiili kullanılırken temel fiil YALIN BİÇİMDEDİR.

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + FİİL (İKİNCİ BİÇİMİ)

Kullanılışı :

1. Devam etmeyen, kesin olarak bitmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır.

Zeynep saw them yesterday. (Zeynep dün onları gördü.)

2. Sık sık yapılan, alışkanlık ya da yaşam biçimi olan eylemleri anlatırken kullanılır.

We went to cinema last year every week. (Biz geçen yıl her hafta sinemaya gittik.)


Geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Two minutes ago iki dakika önce
An hour ago bir saat önce
Three days ago üç gün önce
Five months ago beş ay önce
A year ago bir yıl önce
last night dün gece
last week geçen hafta
last month geçen ay
last year geçen yıl
last summer/winter geçen yaz/kış vb.

yesterday : dün
yesterday morning/aftennoon/evening : dün sabah/öğleden sonra/akşam.

once bir zamanlar, bir keresinde
once upon a time bir zamanlar
then o zaman, o zamanlar
the day before önceki gün
the week before önceki hafta
the month before önceki ay
the year before önceki yıl
SÜREGELEN GEÇMİŞ ZAMAN (PAST CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyordum" ya da "yapmaktaydım" biçiminde ifade edilebilir.

CÜMLE YAPISI

Süregelen geçmiş zaman BE yardımcı fiiliyle ve fiilin -ing takısı almasıyla oluşturulur. BE fiilinin ikinci hali olan WAS ve WERE kullanılır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + WAS/WERE + FİİL (ing)

Kullanılışı :

1. Geçmiş zamanda, belirli bir zamanda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

We were runing yesterday morning. (Biz dün sabah koşuyorduk.)

2. Geçmişte başlamış olan ve başka bir geçmiş eylemin başladığı sırada devam eden bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda cümlede bir zarf cümleciği bulunmalıdır.

They were sleeping when we went. (Biz gittiğimizde onlar uyuyordu.)
(a) Eylem devam ediyor, ama (b) eylem başlayıp bitmiş, (c)
Birinci eylem devam ederken başlamış ve bitmiş.

3. Geçmişte ve aynı anda devam eden iki eylemi anlatmak için kullanılır. Bu durumda da bir zarf cümleciği gereklidir.

I was writing a letter while he was watching television. (O televizyon izlerken ben mektup yazıyordum).
Her iki eylem de geçmişte ve devam ediyor.

4. Daha önceden niyet ettiğimiz ya da tasarladığımız ama şimdi gerçekleşemeyecek veya gerçekleşmesi şüpheli olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

I was planing to go out tonight, but came my guest . (Ben bu gece çıkmayı planlıyordum, ama benim konuğum geldi.)

Süregelen geçmiş zaman için kullanılabilecek zaman ifadeleri :

Ali mommg/aftemoon/evening/night/day/\veeWmonth/year Bütün sabah/akşam/vb
the whole morning/aftemoon/night/day/week/month/year Bütün sabah/akşam/vb
the entire morning/afternoon/night/day/week/month/year Bütün sabah/akşam/vb
All the time onca zaman, sürekli
Then o zaman, o anda
During ... sırasında


ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN (PRESENT PERFECT TENSE)

"yapmışımdır" ya da "yapmış bulunuyorum" gibi ifadeler için kullanılır. "Yapmışım" ifadesi, söz konusu eylemin ya da durumun geçmişle bir ilişkisi bulunduğunu, -dır takısı da şimdiyle olan ilişkisini göstermektedir. Bu zamana Şimdi-Öncesi de diyebiliriz.

CÜMLE YAPISI

Yardımcı fiil olarak HAVE ve HAS (üçüncü tekil şahıs için) kullanılır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAVE/HAS + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİMİ)


Kullanılışı :

1. Geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden eylemleri anlatır. Bu amaçla kullanıldığında, "şu ana kadar" ya da şimdiye kadar" anlamına gelen up to now, until now, so, far gibi ifadeler eklenir. Ayrıca "..den beri" anlamına gelen since ya da for gibi zaman gösteren sözcükler de sık kullanılır.

I have lived in Ankara since 1995. (1995'dan beri Ankara’da yaşıyorum.)

2. Geçmişte tekrarlanmış, gelecekte de tekrarlanabilecek eylemleri ve durumları anlatır.

I have eaten there several limes (Orada birçok kez yemek yemişimdir.)

3. Geçmişte kesin olarak belirtilmeyen bir zamanda yer alan eylemleri anlatır. Kesin bir zaman belirtilmediği için çoğu kez aşağıdaki sözcükler kullanılır:
Already halen
At last nihayet
Fınally sonunda
Ever herhangi bir zaman
Never hiçbir zaman
Lately son zamanlarda
Recently son zamanlarda

I have already read that book. (Bu kitabı zaten okumuştum.)
We haven't finished yet. (Henüz bitirmiş değiliz.)
Have you seen them lately? (Son zamanlarda onları gördün mü?)
I have never played tennis. (Hiç tenis oynamış değilim.)
Have your ever played tennis? (Hiç tenis oynadın mı?)

4. Yeni bitirilmiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. Bu amaçla, bir fiil öncesi zarf olan just çok sık kullanılır.

He has just left. (Az önce ayrıldı.)

5. This morning/afternoon/evening/week/month/year/spring/summer etc.
today
tonight.

Yukarıdaki zaman ifadeleriyle kullanıldığında, anlatılan eylem bitmiş,belirtilen zaman daha bitmemiştir.

I have worked very hard today. (Bugün çok çalıştım.)
You have slept the vvholo day today. (Bugün bütün gün uyudun.)

6. Yukarıdaki iki cümlede yapılan eylemler bitmiştir, gün hâlâ bitmemiştir. Geçmişte olup biten, ama etkisi hâlâ süren eylemler için kullanılır.

I have caught a cold.(Nezle olmuşum.)

7. Zaman zarfı cümleciklerinde, gelecekte bitirilecek eylem anlamında kullanılır.

I will se you after I have finished nıy work. (İşimi bitirince/bitirdikten sonra seni göreceğim.)

Yukarıdaki cümlede AFTER yerine şu bağlaçlar da kullanılabilir:

before: önce
when: ... dığı zaman
as soon as: ... olur olmaz

if: eğer (zaman zarfı cümleciği için bağlaç değildir)

8. Varsayım gösteren bir isim cümleciğinde kullanılır.
think
suppose
imagine
gather
believe
guess
am sure
am afraid

Şimdi öncesi zaman ile kullanılan edatlar

İngilizce öğrenenlerin kullanırken sık sık yanılgıya düştükleri iki sözcük SINCE ve FOR edatlarıdır.

SINCE
Geçmişte verilen bir başlangıç noktasından bu ana kadar anlamını taşır.
Geçen süre (kaç yıl, ay, hafta, gün vb. olduğu) belirtilmez.

Since this morning (Bu sabahtan beri)
Since 10 o’clock (saat 10’dan beri)
Since last week (Geçen haftadan beri)
Since 1980 (1980’dan beri)
Since 5 years ago (beş yıl öncesinden beri)
Since I met you (Sana rastladığımdan beri)

FOR
Şimdi öncesi zamanda kullanıldığında, geçmişte başlayan bir eylemin su ana kadar ne kadar süredir devam ettiğini gösterir.
For sözcüğü ile geçen zaman birimi ya da, uzun/kısa sıfatlarıyla nitelenen zaman belirtilir.

several hours (birkaç saattir)
three days (üç gündür)
a short time/a long time (kısa/uzun bir zamandır)
two vveeks (iki haftadır)
five years/months (beş yıldır/aydır)
some time (bir süredir)

SÜREGELEN ŞİMDİ ÖNCESİ ZAMAN (PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyorum/yapmaktayım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Süregelen şimdi öncesi zaman için yardımcı fiil HAVE/HAS ’tır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAVE/HAS BEEN + FİİL (ing)

Kullanılışı :

Geçmişte başlayan bir eylem içinde bulunduğumuz anda hâlâ devam ediyor olabilir. Bu da genellikle

stay (kalmak)
wait (beklemek)
sit (oturmak)
stand (ayakta durmak)
lie (uzanmak, yatar durumda olmak)
study (öğrenmek için çalışmak, incelemek)
learn (öğrenmek)
live (yaşamak, bir yerde yaşıyor olmak)
rest (dinlenmek) vb.

fiillerle gösterilir.

Present Perfect Tense (Şimdi öncesi zaman) : Geçmişte başlayan ve belki de hâlâ devam eden bir eylemi anlatır, ama önemli olan, eylemin anlattığı DURUMDUR.
Present Perfect Continuous Tense (Süregelen şimdi öncesi zaman) : Yine geçmişte başlayıp hâlâ devam eden bir eylemi anlatır, ama önemli olan, DEVAM EDEN EYLEMDİR.

Örnek :

a) Someone has used my towel. (Birisi havlumu kullanmış.)
b) Someone has been using my towel. (Birisi [devamlı] havlumu kullanıyor.)
a) cümlesinde ortaya çıkan bir durum vardır ve ilk kez fark ediliyordur. Devam edip etmeyeceği belli değildir.
b) cümlesinde ise, durum ikinci kez fark ediliyor ve eylem devamlılık kazanıyor. Belki havlu ertesi gün de kullanılmış olacaktır.

GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN (PAST PERFECT TENSE)

"Yapmıştım" biçiminde ifadeler için kullanılır. Dilimizdeki "mişli geçmiş zaman" karşılığıdır.

CÜMLE YAPISI

Geçmiş öncesi zaman için yalnızca HAD yardımcı fiili kullanılır, tüm şahıslar için aynıdır. Fiilin üçüncü biçimi geçerlidir.

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + HAD + FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Kullanılışı :

1. Geçmişte belirli bir andan daha önce tamamlanmış bir eylemi anlatmak için kullanılır.
2. Geçmişte belirli bir andan önce başlamış ve verilmiş olan o zamana kadar devam eden eylemleri de gösterir. İngilizce’de sık kullanılan zamanlardan biridir, çünkü bir öykü ya da başımızdan geçen bir olayı anlatırken kullanacağımız geçmiş zamandır.
Anlatım sırasında da sık sık o olaydan daha önce cereyan eden başka olaylar da gündeme gelir ki, bunlar geçmiş öncesi zaman ile belirtilir.
3. Koşullu cümlelerin üçüncü biçimi olan ve yerine getirilmesi olanaksız olan if li cümlecik veya vvish ile yapılan temel cümlenin ardından kullanılır.

I would have told him, if I had seen him. (Onu görmüş olsaydım, söylerdim.)

4. I wish I had seen him. (Onu görmüş olmayı isterdim.)

Past Perfect Tense ve Simple Past Tense ile yapılan iki benzer cümlenin anlamları farklıdır.

a) When the teacher arrived, the students had begun to study. (Öğretmen geldiğinde öğrenciler çalışmaya başlamışlardı.)
b) When the teaeher arrived, the students began to study. (Öğretmen geldiğinde öğrenciler çalışmaya başladılar.)

(a) cümlesinde öğretmen geldiği zaman öğrenciler zaten çalışmaktadırlar, yani daha önce başlamışlardır.
(b) cümlesinde ise, öğrenciler çalışmaya başlamak için öğretmenin gelmesini beklemişlerdir. Öğretmen gelince başlarlar.


SÜREGELEN GEÇMİŞ ÖNCESİ ZAMAN (PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyorum/yapmaktayım" şeklindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Yardımcı fiili : HAD (tüm şahıslar için).

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + HAD + BEEN + FİİL (ing)

Kullanılışı :

Geçmişte belirli bir andan daha önce başlamış ve
a) o ana kadar devam etmiş,
b) o anda devam eden eylemleri anlatmak için kullanılır.

GELECEK ZAMAN (FUTURE TENSE)

"Yapacağım" biçiminde 'çevirebileceğimiz ve Türkçe karşılığı Gelecek Zaman olan bu tense en yaygın olarak iki türlü ifade edilir:

a) will/shall çekimsiz fiilleriyle
b) be going to kalıbıyla


WILL/SHALL KULLANILIŞI

Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmak için kullanılır. Will ve shall yardımcı fiilleri çekimsiz fiillerdir ve bu sözcüklerden sonra daima temel fiillerin YALIN BİÇİMİ kullanılır.

CÜMLE YAPISI :

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + WILL/SHALL + FİİL (YALIN)

1. Günümüz İngilizce’sinde tüm şahıslar için will kullanılması yaygınlaşmıştır.

Bu yapıyla gelecekte yapılacak, fakat önceden kesin olarak kararlaştırılmamış eylemlerin yapılacağı anlatılır.

2. Azim, karar, ısrar ve isteklilik gibi özellikler de bu iki çekimsiz fiille anlatılır. Yine tüm şahıslar için will kullanılabilir.

3. Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman kabul etmeyişi ve isteksizliği belirten bir ısrarı gösterir.

The little girl just vvon't talk to me, (Küçük kız bir türlü benimle konuşmuyor.)

4. Emir cümleleri sonuna getirilen will you veya vvon't you bir daveti veya ricayı gösterir.

Take it away, will you? (Lütfen şunu götürüver, olmaz mı?)
Come in, vvon't you? (İçeri girmez misiniz?)

5. Söz verme ya da korkutma anlamı için birinci tekil ve çoğul şahıslarda wjll, diğer şahıslarda shall kullanılır.

If you vvant that car, you shall have it. (Eğer bu arabayı istiyorsan, onu alacaksın.)
I will finish it before next week. (Gelecek haftaya kalmadan onu bitireceğim.)

6. Shall Birinci tekil ve çoğul (I-We) şahıslarla, fikir almak istediğimiz zaman soru cümlelerinde kullanılır. Bu soruyu soran kişi, karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır.

Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?)
Shall we have some tea? (Biraz çay içelim mi?)
Shall we sorusunun cevabı hemen her zaman let's ... ile verilir.
Shall we have some tea? Yes let's (have some).
No, let's not (have any).

BE GOING TO KALIBININ KULLANILIŞI

1. Bu kalıp gelecekte yapmaya niyet ettiğimiz, önceden kararlaştırdığımız, hatta bunun için bazı hazırlıklar yapmış- olduğumuz eylemleri anlatmak için kullanılır.

My father has bought some paint; he is going to paint the walls. (Babam biraz boya aldı; duvarları boyayacak.)

2. Herhangi bir olayın olacağını kesin olarak belirten işaretler varsa ve bundan sonuç çıkarabiliyorsak, bu durumu anlatmak için be going to kullanılır.

it is going to rain; look at those clouds! (Yağmur yağacak; şu bulutlara bak!)

3. İkinci tekil ve çoğul (you) şahıslarda hayret ifade eden bir soru ya da bildiri için de kullanılır.

Are you going to kiss her? (Yoksa onu öpecek misin?)

DİKKAT : BE GOING TO kalıbı bir kimsenin niyeti söz konusu değilse kullanılmaz.

You will get only what I give you. (Yalnızca ben ne verirsem onu alacaksın.)

Böyle bir cümlede will yerine be going to kullanılmaz, çünkü söz konusu kişinin alacağı şey onun kendi niyetiyle ilgili değildir.


CÜMLE YAPISI

BE fiili özneye uygun olarak am - are - is biçimlerini alır. Going to hiçbir değişikliğe uğramaz, ama to'dan sonra gelecek temel fiilin YALIN olmalıdır.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)

BE GOING TO KALIBININ PAST KULLANILIŞI:

Geçmişte niyet edilmiş ama yerine getirilmemiş bir eylemi anlatmak için kullanılır. BE fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve vvere ile going to kalıbı kullanılır.

I was going to play football yesterday afternoon. (Dün öğleden sonra futbol oynayacaktım.)
Why didn't you? (Neden oynamadın?)
it started to rain. (Yağmur yağmaya başladı.)

Olumsuz, soru ve soru sözcüklü soru cümleleri de daha önce açıklanmış biçimlerde olur.

SÜREGELEN GELECEK ZAMAN (FUTURE CONTINUOUS TENSE)

"Yapıyor olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE: ÖZNE + W1LL BE + FİİL (ing)

Kullanılışı :

1. Gelecek zamanda verilen bir zaman diliminin tümünü kapsayacak eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

He will be staying at that hotel ali next week. (Bütün gelecek hafta o otelde kalıyor olacak.)
I wil! be reading a book ali evening. (Bütün akşam kitap okuyor olacağım.)

2. Gelecek zamanda verilen bir zaman diliminden önce başlamış, o sırada devam eden ve daha sonra da sürecek olan eylemleri ya da durumları anlatmak için kullanılır.

I will stili be studying when you come back. (Sen döndüğünde ben hâlâ çalışıyor olacağım.)

GELECEK ÖNCESİ ZAMAN (FUTURE PERFECT TENSE)

"Yapmış olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

CÜMLE YAPISI

Kullanılan will (veya shall) önüne her zaman yalın fiiller alacağı için gelecek zaman gereği kullanılan have de tüm şahıslar için yalındır. Yapılan eylemi gösteren fiil ise hep üçüncü biçimdedir.

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + WILL + HAVE FİİL (ÜÇÜNCÜ BİÇİM)

Kullanılışı :

1. Gelecekte verilmiş olan belli bir zamandan daha önce bitmiş olacak eylemi göstermek için kullanılır.

I will have seen him by tomorrovv morning. (Yarın sabaha kadar onu görmüş olacağım.)

2. Zarf cümleciklerinde kullanılır. Böylece gelecekte yapılacak bir eylemden veya olaydan önce biten eylemleri de anlatır.

I will have seen him before he leaves. (O ayrılmadan önce onu görmüş olacağım.)SÜREGELEN GELECEK ÖNCESİ ZAMAN (FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE)

"…den beri yapıyor olacağım" biçimindeki ifadeler için kullanılır.

Kullanılışı :

Önceden başlamış ya da gelecekte başlayacak bir eylemin gelecek zamanda da devam etmekte olacağını göstermek için kullanılır.

I will have been teaching at this school for 5 years at the end of this year. (Bu yılın sonunda bu okulda 5 yıldır ders vermiş olacağım.)

Genellikle bir zaman zarfı cümleciği ile kullanılır. Bu durumda zarf cümleciği geleceği gösterir.

They will have been driving for 6 hours, vvhen they get to Ankara. (Ankara'ya vardıklarında 6 saatten beri araba sürüyor olacaklar.)
 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Yabancı Diller 5024 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... must/musn't 250    zeki_kocaman
Must we go to scholl? ??CEVABI NEDİR ACABA??.....
Bölüm: Yabancı Diller
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... questions 250    sultan_88
what do people do when they meet a person for the first time?.....
Bölüm: Yabancı Diller
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tanıtma 250    stup ananı
ingilizce aile ve kendini tanıtma .....
Bölüm: Yabancı Diller
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... before 250    GülÇe
past perfect cümlelerinde
before dan sonra past perfect mi kullanılır?
simple past mı?.....
Bölüm: Yabancı Diller
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... past perfect 250    GülÇe
past perfect cümlelerinden sonra
simple past mı?
past perfect mi?

kullanılır........
Bölüm: Yabancı Diller
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... she is a dentist. 250    elif_tpc
she is a dentist.cümlesinin sorusu.....
Bölüm: Yabancı Diller
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce çeviri 250    671kubra
give true and long answers to thr questions above.....
Bölüm: Yabancı Diller
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... YAZILI 250    korsan125
7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI NEREDEN BULABİLİRİM YARDIM EDİN.....
Bölüm: Yabancı Diller
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... YAZILI 250    korsan125
9. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI NEREDEN BULABİLİRİM.....
Bölüm: Yabancı Diller
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... englishhhhhhhhhh 250    kro ama zeki
merabA NE DEMEK İNGLİZCE.....
Bölüm: Yabancı Diller
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ***İNGİLİZCE ARTIK KOLAY ***TAM İNGİZCE 2 50 yoldaş_pi(3)
Soru Sorma Teknikleri

Be temel fiili ile başlayan soru tiplerinde fiilin uygun şahısa göre (am, is, are) hallerinden biri kul.....
Bölüm: Yabancı Diller
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ***İNGİLİZCE ARTIK KOLAY***TAM İNGİLİZCE 50 yoldaş_pi(3)
OLUMLU CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.

I watch a film willingly.....
Bölüm: Yabancı Diller
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bazı kısaltmalar 25 darbeli-matkap
lol -> laugh out loud = yüksek sesle kahkaha atmak yani gülmek kısacası
thnx -> thanks = teşekkürler
gtg -> gotta go = gitmek .....
Bölüm: Yabancı Diller
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... deyimler 10 rediscover
flesh and blood:Bu deyim ingilizcede çok yakın cana yakın anlmına gelir.Çok yakın akraba anlamındada kullanılır
örnek :
you ar.....
Bölüm: Yabancı Diller
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce 50
öcellikle ingilizce uzmanlyk alanymdyr bu derste öncellikle sözcüklerden ve zamanlardan baslarym sizlere bu konuda yardymcy olm.....
Bölüm: Yabancı Diller
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Azerice-Turkce mini sozluk 10 emrekrueger
Azerice turkceye cok yakindir.Daha dogrusu bizim turkiye turklerinin kullandigi osmanli turkcesine cok benzer.Ogrenilmesi cok ko.....
Bölüm: Yabancı Diller
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Temel İngilizce 15 Evrenup
Merhaba*Hello.
Günaydın.*Good morning.
Tünaydın.*Good afternoon.
İyi günler.*Have a nice day.
İyi akşamlar.*Good evening.
İ.....
Bölüm: Yabancı Diller
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yunancaya baslangic 15 orhan_26
yunancaya baslangic alfabayi ogrenmekle baslar,cok karisik fakat dogru bir ders methoduyla 6aylik gibi bir sure zarfinda ogreneb.....
Bölüm: Yabancı Diller
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FrEnch / eNgLisH --- Sentences Structures 60 bio_devil
1. Some Prepositions
dans (in)
à (to, at)
de (from)
sur (on)
Examples :

Je vis dans une grande ville (I live in a .....
Bölüm: Yabancı Diller
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fReNch / eNgLish ---- D'où viens-tu / Where do you 30 bio_devil
1.Vocabulary
Noms (Nouns)

ici (here)
là (there)
un pays (country)
une ville (city, town)
la citoyenneté (citizensh.....
Bölüm: Yabancı Diller
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İngilizce Öğrenmek Neden Zor 60 kadiradana
İngilizce öğrenmek istemediğimizden zor. Kafandaki her şeyi bir yana bırakıp ingilizceye veya başka bir şeye odaklansa insan yap.....
Bölüm: Yabancı Diller
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fransizca 20 haluktoy
öss fransizca sorulari.....
Bölüm: Yabancı Diller
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... chatten 20 tugba.arslan
bak ben anlatim ;
yahoo dan veya hotmailden username ve password edinirsin. hele hele hi ve how r u demeyi biliyorsan yeter. gi.....
Bölüm: Yabancı Diller
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce nasıl öğrenilir 20 mfsarac
İngilizce eğer imkanınız varsa ingilterede öğrenilmeli yoksa bunu türkiyede yaparsanız zor neden mi çünkü ingilizceyi türkiyede.....
Bölüm: Yabancı Diller
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce nasıl öğrenilir 20 mfsarac
İngilizce eğer imkanınız varsa ingilterede öğrenilmeli yoksa bunu türkiyede yaparsanız zor neden mi çünkü ingilizceyi türkiyede.....
Bölüm: Yabancı Diller
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce öğrenmek 25 cinematography
yabancı dil öğrenmek özelliklede ingilizce öğrenmek bir çoğunun isteği ama öyle kolay olabilecek bir şey değil dil öğrenmek hele.....
Bölüm: Yabancı Diller
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ingilizce öğrenmek 25 cinematography
yabancı dil öğrenmek özelliklede ingilizce öğrenmek bir çoğunun isteği ama öyle kolay olabilecek bir şey değil dil öğrenmek hele.....
Bölüm: Yabancı Diller
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.