24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Bilgisayar Kullanımı BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Excel  > Dersler Excel Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: sibel_kilicer Puan : 50 kp 2 Haziran '06 15:01  
 
Microsoft Excel XP Soruları
1. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Satır/sütunları otomatik toplar. b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
c-) Yeni bir excel satırı ekler. d-) Yeni bir excel sütunu ekler.

2. Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler.
b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır.
c-) İşlev Yapıştır penceresini getirir.
d-) Yazıtipi penceresini getirir.

3. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur?
a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen
c-) Biçim - Hücreler – Kenarlık d-) Biçim - Hücreler – Hizalama

4. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir?

a-) =BUGÜN() b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH() d-) =GÜN()

5. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?
a-) =B5 b-) B5
c-) =B(5) d-) =5B

6. Aşağıdakilerden hangisi sayfa2 sayfasından A3 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)?
a-) =Sayfa2!A3 b-) =Sayfa2! c-) =Sayfa2A3 d-) =A3Sayfa2

7. A1 hücresindeki “Windows” metni ile A2 hücresindeki “İşletmenlik” metni A3 hücresi içine “Windows İşletmenlik” yazar?
a-) =A1&” “&A2 b-) =A1&A3 c-) =A1&A2 d-) =A1+A2

8. =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
a-) =Topla(B4;B7) b-) =Topla(B4,B7)
c-) =Topla(B4:B7) d-) Hiçbiri
9. =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
a-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar b-) E4 boş ise Geçti yazar
c-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar d-) E4 büyük 70 ise Geçti yazar

10. Aşağıdaki süzme işlemi göre matematik notu 25 den büyük olanları süzmek için açılan pencereden hangisi seçilmelidir?

a-) Özel b-) İlk 10 c-) Tümü d-) 66

11. =Yuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23 b-) 23,4 c-) 23,5 d-) 23,451

12. =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?
a-) a1+a2+a3+A7 b-) a1 c-) a1+a3 d-) a3+a2

13. Dosya - Baskı önizleme komutunun görevi nedir?
a-) Dosyayı yazdırır b-) Önizleme yapar
c-) Grafik Çizer d-) Dosyayı siler

14. Ekle / Grafik ne işlem yapar?
a-) Çalışma kitabına bir grafik ekler.
b-) Çalışma kitabından bir grafik siler.
c-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar.
d-) Çalışma kitabından bir dosya ismini değiştirir

15. Biçim/Hücreler/Sayı/Para Birimi komut dizisi ile hangi işlem yapılır?
a-) Para birimi formatı değiştirilir b-) Saat formatı değiştirilir
c-) Tarih formatı değiştirilir d-) Hücre büyüklüğü değiştirilir.

16. Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?
a-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır b-) Formül hatası
c-) İşlev Hatası d-) Hücre Seçilmiştir

17. Düzen-Sil-Hücreleri Sola Ötele komutunun işlevi nedir?
a-) Seçilen hücreler silinir ve altındaki hücreler yukarı kaydırılır.
b-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sağa kaydırılır.
c-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler aşağı kaydırılır
d-) Seçili hücreler silinir ve sağındaki hücreler sola kaydırılır.

18. Ekle-Hücreler komut satırı ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-) Yeni bir çalışma sayfası açar. b-) Yeni bir satır açar.
c-) Yeni bir hücre ekler. d-) Yeni bir sütun ekler.

19. =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 kaç olmalıdır?
a-) 19 b-) 90 c-) 98 d-) 60

20. =ORTALAMA(B1:B5) fonksiyonunun işlevi nedir?
a-) B1 ve B2 hücrelerinin ortalamasını alır
b-) B1 den B5’e kadar olan hücrelerin ortalamasını alır
c-) B1 hücresindeki sayıyı ortalar
d-) B5 hücresindeki sayıyı ortalar.

21. Dosya / Yazdırma Alanı / Yazım Alanı Tanımla komutunun yaptığı işlem nedir?

a-) Hücre formatını değiştirir
b-) Satır yüksekliğini ayarlar
c-) Yazıcıdan sayfanın sadece istenilen bir kısmının çıktısının alınması için alan belirler
d-) Hücrelerdeki verileri sıralattırır

22. =Eğer(A3<50;”Orta”;Eğer(A3<75;“İyi”;“Pekiyi”)) formülü; A3 hücresinde 67 değeri varken hangi sonucu verir?
a-) Hata mesajı verir b-) Hücre içinde İyi yazar
c-) Hücre içinde Orta yazar d-) Hücre içinde Pekiyi yazar

23. =Aşağıyuvarla(23,451;1) sonucu nedir?
a-) 23 b-) 23,4 c-) 23,5 d-) 23,451

24. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?

a-) =C3*15% b-) =C3*15 c-) =C3*15 d-) =C4*1,5

25. İstenilen hücre veya hücre grubunun taşınması için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a-) Hücreler seçilir Ctrl+C ve istenilen yerde Ctrl+V
b-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kopyala – Yapıştır
c-) Hücreler seçilir ve düzen menüsünden Kopyala – Yapıştır
d-) Hücreler seçilir ve sağ tuş menüsünden Kes – Yapıştır

26. Aşağıdaki formüllerden hangisi bugünün tarihini verir?
a-) =BUGÜN() b-) =ŞİMDİ()
c-) =TARİH() d-) =SAAT()

27. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen aralıktaki hücrelerin karelerinin toplamını verir?
a-) =Topla.kare(Hücre Aralığı) b-) =Topla.çarpım(Hücre Aralığı)
c-) =Topkare(Hücre Aralığı) d-) =Toplakare(Hücre Aralığı)

28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?
a-) A1 b-) AB c-) 1A d-) A

29. Aşağıdakilerden hangi şıkta hücre aralığı doğru olarak belirtilmiştir?
a-) AB:CD b-) A1:A5 c-) 1A:1B d-) A1:1C

30. Aşağıdakilerden hangisi Excel çalışma kitabının dosya uzantısıdır?
a-) .bmp b-) .txt c-) .xls d-) .xlt

31. Aşağıdakilerden hangisi Excel şablon dosya uzantısıdır?
a-) .bmp b-) .txt c-) txt d-) .xlt

32. Çalışma sayfasının adı hangisi ile değiştirilemez?
a-) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak
b-) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu – yeniden adlandır ile
c-) Biçim – Sayfa – Yeniden adlandır
d-) Düzen – Değiştir

33. Hücreye girilen bir formülü düzenleme moduna getirmek için hangi tuş kullanılır?
a-) F2 b-) ESC c-) TAB d-) F1

34. Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?
a-) ESC + Yön tuşları b-) TAB + Yön tuşları
c-) SHIFT + Yön tuşları d-) ENTER + Yön tuşları

35. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
a-) Fonksiyon tuşları b-) Yön tuşları
c-) ESC tuşu d-) DELETE tuşu
36. Formül hangi işaretle başlar?
a-) ? b-) > c-) = d-) /

37. Aşağıdaki karakterlerden hangisi Excel de eşit değildir anlamına gelir?
a-)  b-) > < c-) < > d-) >=

38. Hücre için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) 1-2-3-4 şeklinde satırlardır
b-) A-B-C-D şeklinde sütunlardır
c-) Satır ve sütunların kesiştiği alanlardır
d-) Açıklama yapılan metin kutusudur
39. Hücreye girilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-) Sayı b-) Formül / Fonksiyon
c-) Metin d-) Menü

40. A5 neyi temsil eder?
a-) A sütunu b-) 5. satırı
c-) A sütunu – 5. satır d-) A satırı – 5. sütunu

41. (A1:A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

42. (A1;A7) neyi temsil eder?
a-) A1ve A7 hücrelerini
b-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
c-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
d-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

43. Seçili olan hücrenin sağ alt köşesinden (kulp) fare + olduğunda sürüklenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a-) Taşıma b-) Kopyalama
c-) Çerçevelendirme d-) Bloklama

44. Düzen – Temizle – İçerik seçeneği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) Seçili olan hücre ve hücrelerin içindeki değerleri temizler
b-) Seçili olan hücre ve hücrelerin yazı tipi biçimini siler
c-) Seçili olan hücre ve hücrelerin solundaki tüm sütunları siler
d-) Seçili olan hücre ve hücreleri panoya kopyalar

45. Aşağıdakilerden hangisi hücreye girilen bilginin yerleştirilmesini sağlamaz?
a-) Enter b-) Yön tuşları
c-) Formül çubuğundaki onay düğmesi d-) Esc

46. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) HOME
b-) CTRL + HOME
c-) END
d-) CTRL + END

47. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a-) Dosya – Çıkış
b-) Pencere – Yerleştir
c-) Düzen – Sil
d-) Dosya – Kapat


48. Aşağıdakilerden hangisi girildiğinde hücredeki bilgi sayı niteliğini kaybeder?
a-) 0,1,2,3,,... gibi rakamlar
b-) “+” işareti
c-) “()” işareti
d-) Boşluk
49. Dosya – Sayfa Yapısı ne işe yarar?
a-) Sayfadaki satır yüksekliğini ayarlar
b-) Sayfadaki sütun genişliğini ayarlar
c-) Sayfanın kenar boşlukları, üst-alt bilgi, yazdırma seçeneklerini ayarlar
d-) Çalışma kitabındaki sayfa sayısını ayarlar.

50. Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
a-) A1+B1
b-) =A1+B1
c-) =(A1+B1)
d-) =TOPLA(A1+B1)

51. Yeni ve boş bir sütun eklemek için hangisi kullanılır?
a-) Ekle – Hücreler – Hücreleri Aşağı Ötele
b-) Ekle – Ad
c-) Ekle – Sütun
d-) Düzen – Özel Yapıştır

52. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
a-) =EĞER
b-) =DOĞRU
c-) =YANLIŞ
d-) =TOPLA

53. Bir sayıyı (0,5) üstüne ve altına yuvarlayan fonksiyon hangisidir?
a-) =YUVARLA
b-) =BOŞLUKSAY
c-) =AŞAĞIYUVARLA
d-) =YUKARIYUVARLA

54. Sayıların görüntülenmesinde 1000 ayıracı kullanmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – hücreleri biçimlendir – sayı
b-) Hücre üzerinde farenin sağ tuş menüsü – özel yapıştır
c-) Hücre üzerinde iken – ekle – grafik
d-) Sayı bulunan hücreler işaretli iken – veri – sırala

55. Araçlar – Koruma – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar?
a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir
b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar
c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler
d-) Sadece sayı girişlerini önler

56. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
a-) Ekle – Resim
b-) Ekle – Grafik
c-) Biçim – Otomatik Biçim
d-) Araçlar – Özelleştir


57. A5 hücresinin karesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) =A5*A6
b-) =A5*2
c-) =A5^2
d-) =A2*A5

58. Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?
a-) Kelime işlemci
b-) Tablo / Grafik
c-) Ticari program
d-) Eğitim programı

59. Aşağıdakilerden hangisi Excel’de formül çubuğunu gösterir gizler?
a-) Görünüm – Durum Çubuğu
b-) Görünüm – Araç Çubuğu
c-) Görünüm – Formül Çubuğu
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

60. Aşağıdakilerden hangisi hücre içinde yazılan sayının “26 Nisan 2003” şeklinde görünmesini sağlar?
a-) Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aaaa-yyyy
b-) Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – g-a-yyyy
c-) Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aa-yyyy
d-) Biçim- Hücreler- Sayı – Tarih – gg-aa-yy

61. Aşağıdakilerden hangi Excel’de durum çubuğunu gösterir gizler?
a-) Görünüm – Durum Çubuğu
b-) Görünüm – Araç Çubuğu
c-) Görünüm – Formül Çubuğu
d-) Görünüm – Altbilgi, Üstbilgi

62. Aşağıdakilerden hangisi sütunu gizler?
a-) Biçim – Sütun – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle

63. Aşağıdakilerden hangisi Satırı gizler?
a-) Biçim – Satır – Göster
b-) Biçim – Sayfa – Gizle
c-) Biçim – Sütun – Gizle
d-) Biçim – Satır – Gizle

64. Aşağıdakilerden hangisi çalışma kitabına çalışma sayfası ekler?
a-) Ekle – Çalışma
b-) Biçim – Sayfa
c-) Ekle – Çalışma Sayfası
d-) Veri – Çalışma – Sayfa

65. Aşağıdakilerden hangisi Biçim – Hücreler penceresindeki seçeneklerden değildir?
a-) Sayı b-) Gölgeleme
c-) Hizalama d-) Desen

66. Aşağıdakilerden hangisi Hücre içindeki verinin yazı tipini değiştirir?
a-) Biçim – Hücreler – Yazı tipi
b-) Biçim Hücreler – Kenarlık
c-) Biçim – Hücreler – Desen
d-) Biçim – Hücreler – Hizalama


67. Excel’de oluşturulan çalışma kitapları aşağıdaki hangi seçenek ile yazdırılır?
a-) Dosya – Yazdır b-) Düzen – Yazdır
c-) Biçim – Yazdır d-) Ekle – Yazdır


68. Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir?
a-) Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.
b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar
c-) Yeni bir Excel satırı ekler
d-) Sayfa adı sekmeleridir


69. Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Artan sıralama – Azalan sıralama
b-) Azalan sıralama – Artan sıralama
c-) Numaralandırma – Madde imleri
d-) Madde imleri – Numaralandırma


70. Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
b-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
c-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
d-) Sağa hizalı – Ortalı - Yasla

71. Yandaki düğmenin görevi nedir?
a-) Metin kutusu ekler
b-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
c-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
d-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

72. Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Resim eklemeye yarar
b-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
c-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
d-) Para resmi eklemeye yarar


73. Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
a-) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
b-) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
c-) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
d-) Sayfaya % işareti eklemeye yarar


74. Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Ondalık arttır – Ondalık azalt
b-) Ondalık azalt- Ondalık arttır
c-) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
d-) Yüzde oranı – Binlik ayıracı


75. yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
a-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi –Kopyala – Kes –Yapıştır
b-) Yazdır – Baskı Ön izleme – Yazım ve Dilbilgisi – Kes – Kopyala – Yapıştır
c-) Yazdır –Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kopyala – Yapıştır – Kes
d-) Yazdır – Yazım ve Dilbilgisi – Baskı Ön izleme– Kes – Kopyala – Yapıştır


76. Yandaki Sayfa sekmesi görünümü için hangi seçenek doğrudur?
a-) Üç Excel çalışma sayfası açıktır
b-) Şu anda açık olan çalışma sayfası Sayfa1’dir
c-) Kursör A5 hücresindedir.
d-) Kursör B7 hücresindedir.


77. Yukarıdaki Excel sayfasından görünen kesit doğrultusunda hangi sonuç doğrudur?
a-) 1. sayfada bulunulmaktadır
b-) 3. sayfada bulunulmaktadır
c-) Kursör B3 hücresindedir
d-) Kursör 3B hücresindedir


78. yandaki simgelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-) İptal – Onay – İşlev sihirbazı
b-) Onay – İptal – İşlev sihirbazı
c-) İşlev sihirbazı – İptal – Onay
d-) İşlev sihirbazı – Onay – İptal79. Yukarıdaki şekildeki seçenekler ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a-) Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler
b-) Çalışma kitabına yeni bir sayfa ekler
c-) Seçilen hücreler aşağı ötele yapar
d-) Çalışma sayfasına yeni bir sütun ekler


80. Yandaki görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) İmleç 3. sütundadır
b-) İmleç 3. satırdadır
c-) İmleç B3 hücresindedir
d-) İmleç 3B hücresindedir


81. Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık


82. Yandaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık


83. Yandaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
b-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
c-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
d-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık


84. Yandaki simge Excel’de ne amaçla kullanılır?
a-) Yapılan işlemin doğruluk oranını gösterir.
b-) Bulunulan Hücreye %100 ifadesini yerleştirir
c-) Sayfanın yakınlaştırma ve uzaklaştırma yüzdesini belirler
d-) Hücredeki rakamın yüzdesini alır

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Excel 7643 kişi okuyup oyladı: Kötü   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Güncellenen klasör listesi tutmak 50    TFC58
Merhaba
30 ayrı yerleşim yerine göre arşivlenmiş klasörün herbirinin içinde belli bir koda göre yeni oluşturulan klasörlerin a.....
Bölüm: Excel
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bir sayının Diğer sayının yüzde kaçı olduğunu bulm 150    aliozdil
Örneğin 23, 170'in yüzde kaçıdır?Bu bilgiyi istediğimiz hücreye nasıl yazdırabiliriz?.....
Bölüm: Excel
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BILGISAR IP ADRESI 150    sedat_unal
MERHABA.

BEN MAKRO ICERISINDE BILGISAYARIN ADI VE/VEYA IP ADRESINI KONTROL ETMEK ISTIYORUM.

YARDIMCI OLURSANIZ SEVINIRIM......
Bölüm: Excel
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Koşullu satır ekleme ve İşleme Kaldığı yerden deva 250    scaptan
Eger B Sütünunda deger var ise yanındaki C sütunundaki değere göre işlem yapmadan önce C de işlem yapılacak değerin önüne 1 sat.....
Bölüm: Excel
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Excel Tablosunda Farklı Bir ARAMA? 200    wildchild666
A B
--- ---
lawyer avukat
admiralty law .....
Bölüm: Excel
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... şarta uyan satıları başka sayafaya kopyalama 100    sevdalinka_61
merhaba;
Elimde 12 sütundan ve çok sayıda satırdan oluşan ve sürekli güncellenen bir excel tablosu var. ben bu sütunlardan sade.....
Bölüm: Excel
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sayı Sayma İşlemi 100    Arman55
Arkadaşlar sorum şu;

Excel de A1 Hücresine 1 sayısından başlayıp sürekli artan sayılar yazdırmak istiyorum. Bunu yaparken şöy.....
Bölüm: Excel
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dört sutundaki farklı verileri süzmek 250    veyselozdemir
öncelikle bana daha önce sormus olduğum bu soru için yardımcı olan MUYGUN kardeşimize teşekkür etmek istiyorum.

İşlem sonucun.....
Bölüm: Excel
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dört sütundaki farkı verileri süzmek ve aynı olnal 250    veyselozdemir
A SUTUNU(UZUNLUK) B SUTUNU(GENİŞLİK) C SUTUNU(ADET) DSUTUNU AÇIKLAMA


UZ GN AD .....
Bölüm: Excel
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... iki liste arasındaki farklı veriyi süzmek 250    orhan08
excelde iki ayrı sayfada listem var ve iki liste arasındaki farklı olan bilgileri süzmek istiyorum.Yardımınız için teşekkürler......
Bölüm: Excel
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dört işlem 10 AlpKağan
Aşağıdaki anlatılan mantığı her türlü matematik probleminize uyarlayarak kullanmanız mümkündür.Yapılacak şey ne istediğinize kar.....
Bölüm: Excel
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SÜTUN VEYA SATIRLARI GİZLEMEK 10 AlpKağan
Yaptığınız bir tabloda başkasının görmesini istemediğiniz bilgilerin kayıtlı olduğu sütunu seçin ve Biçim menüsünden Sütun madd.....
Bölüm: Excel
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sayı Girişi 50 hilmituran68
Bir hücreye sadece 0 ile 100 arası sayılar girilmesini sağlayabiliriz. Bunun için yapılması gerekenler adım adım açıklanmıştır:
.....
Bölüm: Excel
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Birden cok kosulu iceren satirlari toplama 50 baskony
Daha onceden yayinlanmis derslerden birinde yer alan asagidaki tablo ile bir arkadasimiz olayi cozumlemeye calismis. Ancak TOPLA.....
Bölüm: Excel
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... En kullanışlı Excel ipuçları: Verilerle çalışma 50 centaur_79
Uygulama
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2000 ve 2002

Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır.....
Bölüm: Excel
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exel için ipuçları 50 centaur_79
Bu ipuçları hemen heryerde karşınıza çıkmakla birlikte genellikle okunmadan es geliçen bir metin olmaktan ileri gitmiyor. Oysaki.....
Bölüm: Excel
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exel için kısayol tanımlamaları 50 centaur_79
Excel için kısayol tanımları
otomatik süzgeç: CTRL+SHIFT+A'yı kullanın. seçili hücreler için otomatik süzgeci etkin hale getiri.....
Bölüm: Excel
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Koşullu Toplam, Birden çok krtitere göre toplama ( 50 mahmut_sagiroglu
Formül hücreye yazıldıktan sonra, dizi formül olduğundan SHIFT+CTRL+ENTER tuşlarıyla onaylanmalıdır. Bu durumda formül satırında.....
Bölüm: Excel
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ROMEN Rakamı 30 hilmituran68
=romen(sayı) fonksiyonu, istenen bir sayının Roma rakamı olarak karşılığını verir. İki çeşit kullanımı vardır:
1) =romen(f4) :.....
Bölüm: Excel
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EXCELDE DEMO HAZIRLAMA 50 hames36*
Selamlar...
Excelde demo çalşma yapmak için;
Öncelikle excel kitabından ARAÇLAR/MAKRO/VISUAL BASIC DUZENLEYICISIyolunu izleyer.....
Bölüm: Excel
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... excel açılınca bilgisayarı kapatma 50 scaptan
komutu excel vb modül ekleyip içine yapıştırmanız yeterli dosya açılınca bilgisayar onay sormadan kapanır.

kapatma komutu

.....
Bölüm: Excel
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BOŞLUKSAY 40 hilmituran68
İstenen aralıktaki hücrelerde boş olan hücre sayısını öğrenebiliriz. Örneğin; =BOŞLUKSAY(A1:A10) formülü, A1 ile A10 arasındak.....
Bölüm: Excel
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Şarta Uyan Hücreleri Toplama 50 hilmituran68
Excel programında bir hücre aralığı belirtip bir de şart vererek bu şarta uyan ve belirtilen aralık içindeki sayıları toplayabil.....
Bölüm: Excel
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Excele internetten Döviz Kuru Alma 50 RifatDIVARCI
1 . Veri Menüsünden -Dış Veri Al- Veri Al seçin
2. Dosya adı kutusuna
www.tcmb.gov.tr/kurlar/today yazın
3. Aç düğmes.....
Bölüm: Excel
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Düğme Kullanarak Bilgileri sayfalara aktarma 50 RifatDIVARCI
Listedeki Bilgiyi Firmanın kendi sayfasına aktarmak için;

1. Görünüm - Araç çubukları- denetim araç kutusu seç
2. Komut düğm.....
Bölüm: Excel
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 'COMBOBOXA GİRİLEN SAYFADAKİ DEĞERİ LİSTBOXTA SÜZE 50 RifatDIVARCI

Private Sub ComboBox2_Change()
On Error Resume Next
ComboBox2.Value = Format(ComboBox2.Value, ">")
C.....
Bölüm: Excel
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Butonla sayfalar arasında geçiş yapın 50 RifatDIVARCI
Bu konu defalarca anlatılmasına rağmen hala bu konuda sorular sorulduğu için yeniden cevaplamak zorunda kaldım.

Sayfalar aras.....
Bölüm: Excel
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SEÇİLİ HÜCREYİ RENKLENDİRMEK İÇİN SAYFANIN KOD KIS 10 YASAFOYA
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Static EskiHucre As Range
If Target.Interior.ColorIndex <> xl.....
Bölüm: Excel
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÇALIŞTIĞINIZ SATIRI RENKLENDİRMEK İÇİN SAYFANIN KO 10 YASAFOYA
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
Rows(ActiveCell.Row & ":" & Ac.....
Bölüm: Excel
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ŞEHİRLER ARASI MESAFE PROGRAMI 50 RifatDIVARCI
Şehirler arası mesafeleri gösteren program....

Excel de VBA kodlarıyla hazırlanan bu programda İki açılır listeden şehir isim.....
Bölüm: Excel
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yaz ve mesaj olarak göster 25 kan-nas
Sub A4_e_A3_u_yaz_ve_oku()
Range("A4") = Range("A3") 'A4 hücresine A3'ün değeri yaz
MsgBox Range("A4") ' A4'ün içeriğini mesa.....
Bölüm: Excel
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kısayoldan Combobox Rowsource 25 kan-nas
Excel sayfasına Combobox'a alınacak bilgileri altalta yazın Excel sayfasınsan İnsert> Name >Define 'ye girip İstediğiniz ismi v.....
Bölüm: Excel
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kısayoldan Combobox Rowsource 25 kan-nas
Excel sayfasına Combobox'a alınacak bilgileri altalta yazın Excel sayfasınsan İnsert> Name >Define 'ye girip İstediğiniz ismi v.....
Bölüm: Excel
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kullanışlı Excel İpuçları 15 881211
Çalışırken koltuğunuzun yanında bir Excel uzmanının hazır beklemesini ve verilerinizle çalışma konusunda size kullanışlı ipuçlar.....
Bölüm: Excel
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tarih Nasıl Oluşturulur??? 25 hilmituran68
Yıl, ay ve gün girerek bir tarih oluşturabiliriz. Bunun için =TARİH(YIL;AY;GÜN) fonksiyonu kullanılır. Aşağıda bu fonks.....
Bölüm: Excel
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Fonksiyonlar ve formüller İPUÇLARI 25 RifatDIVARCI


* Fonksiyon seçer ve bağımsız değişkenlerini girerken yardıma gerek duyarsanız, Formül çubuğunda fx (Fonksiyon Ekle) düğmesi.....
Bölüm: Excel
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Verileri seçme İPUÇLARI 25 RifatDIVARCI


* Bitişik olmayan hücreleri veya aralıkları seçmek için, ilk hücreyi veya aralığı seçin, sonra diğer hücre veya aralıkları s.....
Bölüm: Excel
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Verileri düzenleme İPUÇLARI 25 RifatDIVARCI


* Hücrenin içindekileri düzenlerken formül çubuğunu kullanmak yerine, hücreyi çift tıklatarak içindekileri doğrudan düzenley.....
Bölüm: Excel
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Verileri biçimlendirme İPUÇLARI 25 RifatDIVARCI

* Hücredeki metni girintili yazmak için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Girintiyi Artır ve Girintiyi Azalt düğmelerini kullana.....
Bölüm: Excel
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Makro Programlamayı Nasıl Öğrenebilirsiniz? 25 RifatDIVARCI
Size benim bunu nasıl öğrendiğimi anlatayım.

1. Öncelikle program arşivi sitelerinde

Excel, VBA, Makro gibi kelimeleri iç.....
Bölüm: Excel
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.