24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  İş Kariyer IM Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Yöneticiler  > Dersler Yöneticiler Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: firatyilmaz Puan : 20 kp 23 Mart '08 17:56  
 
TAM ZAMANINDA ÜRETİMİN DOĞUŞU

Japon şirketleri, 1973 petrol krizi sonrasında girdikleri darboğazdan kurtulmak ve düşen karlılık düzeyini yükseltmek amacıyla, yeni yöntem arayışlarına girmişlerdir. Bu çabalar sonucunda TOYOTA firmasının geliştirdiği Tam Zamanında Üretim ( Just In Time) doğdu. Bu sistem, çeşitli tüketici istekleri ve sürekli artan uluslararası rekabet koşullarında olgunlaştırıldı. Günümüzde bu sistem, tüm sanayi şirketlerinin uygulamayı hedeflediği bir model haline geldi.

TAM ZAMANINDA ÜRETİM NEDİR

Değişik uygulamalar temelinde Tam Zamanında Üretim ( JIT ) sistemine çeşitli tanımlar getirilebilir. Bu tanımların bazıları, sistemi yalnızca stokların azaltılmasıyla sınırlar. Oysa, JIT bundan çok daha geniş kapsamlıdır. Yalnızca imalatla ilgili etkinliklerde değil, malzeme temininden depolamaya, bakım onarımdan mühendislik tasarımına, satıştan üst yönetime kadar üretim sisteminin diğer alanlarında da etkisini hissettirir. Çünkü JIT, tüm kuruluştaki zaman ve kaynak kayıplarının önlenmesi ve yok edilmesi yoluyla iş verimliliğinde önemli ölçüde ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir stratejidir. Daha genel bir ifade ile, JIT felsefesi, tüm birimlerin katılımıyla en az maliyet ve en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir stratejidir.
Önce sat sonra üret şeklinde özetlenebilecek bu ilkenin işleyişinde mamul-yarı mamul malzemeden oluşan gereksiz stoklar ortadan kalkıyor.
Stoksuz üretim veya 0envanter gibi isimlerle de bilinen JIT, tüm üretim kaynaklarının optimum kullanımı ilkesine dayanır. Bu sistemde kapital, ekipman ve işgücü gibi girdiler, en uygun bileşkelerde kullanılır. Müşterinin kalite ve teslimat konusundaki gereksinimlerinin en düşük maliyetlerle karşılandığı bir sistemin geliştirilmesi amaçlanır.
JIT’in hedefi üretimde üretkenliği engelleyen, müşterilere gereksiz maliyetler yükleyen veya firmanın rekabet gücünü tehlikeye sokan her türlü öğeyi ortadan kaldırmaktır. JIT: sisteminin geçmiş uygulamaları yok etmek gibi bir iddiası yoktur. Kendi içinde entegre bir sistem olmasına rağmen, uygulamada kuruluşun bütün birimlerini içine alması gerekmeyebilir. Ancak JIT, yan sanayi ilişkilerinden teslimata kadar, üretimle ilgili her aşamada, geleneksel yaklaşıma ters düşebilecek yeni kavram ve davranış değişiklikleri gerektiren bir sistemdir.

JIT’İN UNSURLARI ESASLARI TEKNİKLERİ VE YARARLARI

JIT’in üç temel ana esası;

Savurganlığı ve kaçağı elimine ederek önleme,
Toplam kalite kontrolü,
Personel ve işçi politikalarıdır.

JIT’in esaslarının özelliklerini vurgulamak ve belirtmekte fayda vardır

Ürün dizaynı aşamasında yaşanan üretim problemlerini göz önünde bulundurarak, mükemmel bir arz ve ürün dizaynı kesişmelerini sağlamak,
Hammaddenin alımının zamanında olmasını sağlayacak iş bağlantılarını yapmak,
İleri görüşlülük, ileride neler olabileceğini iyi gözleyebilmek ,
Kan-ban metodunu kullanmak,
Arz-talep dengesini, arza göre ürünün üretiminin zamanını ve siparişin hazırlık aşamasını iyi ayarlamak,
Etkili bir çark sistemini, yani hammadde ve malzemeden ürüne ulaşan çark sistemini daha hızlı ve etkili olarak sağlamak.

Kullanılan JIT üretim metodlarında bulunan bazı önemli unsurlar vardır;

Bir takım, tek tip üretim çizelgesini kurma,
Çalışma alanlarını birleştirerek çekme metodunun uygulanması,
İş merkezleri arasında uyumlaştırmanın sağlanması,
Satın alma ve üretimin küçük miktarlarda yapılması,
Hızlı, çabuk, ucuz tesis kurma ve ayarlamalar,
Birden fazla becerisi olan ve elastiki yeteneğe sahip iş görenler,
Yüksek kalite sevgisi ve düzeyi,
Öncelikli ve etkili bakım,
İlerlemeye yönelik çalışma.
JIT’in esasları başarılı bir çok ülkede ve firmada kullanılmıştır. Firmalar bu metot sayesinde dünya standartlarında rekabete ulaşmayı başarmıştır. Bu başarılar bazen sıfır yatırımla, sıfır stokla ve stoksuz üretimle, stok yapmadan elde edilmiţtir.

JIT’I kullanarak başarı elde etmiş firmaların teknikleri;

Personeli takım çalışmasına sevk edip, disiplini ve kalite konusunda tüketici teşviki sağlayarak, herkesin kendi işiymiş gibi çalışmasını sağlamak,
Tam bir kalite kontrolü sağlamak. Bu da her iş görenin üretiminin kalitesinden kendisinin sorumlu olmasıdır.
Tam zamanında üretimi çok düşük bir stok seviyesi ile gerçekleştirmek için de, malların ihtiyaç olacak zamandan biraz önce üretimini sağlamaktır. İşletmelerin üretim sistemlerinde JIT’ in kullanılması durumunda bir takım faydalar sağlanması mümkün olacaktır. JIT’ in uygulanmasıyla elde edilecek yararları şu şekilde özetlemek yararlıdır.
Günümüzde birçok üretim sistemi, talebin miktar ve niteliklerindeki istikrarsızlık sorunuyla karşı karşıyadır. Bu denli değişken ve çeşitli talep değişikliklerine uyum göstererek müşterinin tam tatmini ile beraber, işletmenin karlılığını sağlayabilmesi çeşitlilik ekonomisidir. Bu yapının sağlanması da esnek teknolojik yatırımlarda mümkündür.
 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Yöneticiler 377 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mine akay 250    doc-dr
mine akay okulöncesi öğretmeni ve halkla ilişkiler uzmanı, üniversiteyi 2.cilikle bitirmiş mine akayı tanıyormusunuz ?

.....
Bölüm: Yöneticiler
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... en olgun sorular 250    lorderer
sıfırdan başlamış ve kariyerini başarılarla olgunlaştırmış bir iş adamına sunum yapılabilecek şekilde sorabileceğim en yerinde s.....
Bölüm: Yöneticiler
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KALİTE ÇEMBERLERİ (QUALITY CONTROL CIRCLE) 10 firatyilmaz
Kalite konusunda anlamlı gelişmeler elde edebilmenin en önemli nedeni, işçi katılımı ve eğitimidir. Kalite çemberleri, gelişimi .....
Bölüm: Yöneticiler
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TAM ZAMANINDA ÜRETİM 20 firatyilmaz
TAM ZAMANINDA ÜRETİMİN DOĞUŞU

Japon şirketleri, 1973 petrol krizi sonrasında girdikleri darboğazdan kurtulmak ve düşen karlı.....
Bölüm: Yöneticiler
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Japon Yönetim Sistemleri 75 yilmazada
BİR PERSONEL YÖNETİCİSİNİN GÖZÜYLE JAPON YÖNETİM SİSTEMLERİ
Hamdi ÖZÇELİKEL

1994 yılında yayımlanan eser, MESS Eğitim Vakfı .....
Bölüm: Yöneticiler
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... zor yönetici ile nasıl başa çıkılır 45 gülalgül
'Zor yönetici' ile nasıl çalışılır?
Zor yönetici ile çalışmak zorunda kalmayan sekreter neredeyse yok gibidir. Günümüzün hızla.....
Bölüm: Yöneticiler
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Otoritenin Kaynağı 60 cetinerd
ERDİNÇ ÇETİN

Otoritenin kaynağını iki alt bölüme: kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
Kısa .....
Bölüm: Yöneticiler
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tam Zamanında Üretim (JIT) 45 orsanoncul
TAM ZAMANINDA ÜRETİM

Pazara duyarlı ve çevik bir üretim sisteminin gelişmesi onlarca yıl almıştır. Bu sistemin daha önceki ü.....
Bölüm: Yöneticiler
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Stratejik Davranış Nedir ? 60 orsanoncul
Stratejik Davranış Nedir ?

Gündemde stratejik konular varsa yöneticilerin grupların içerisinde veya gruplar arasında aldıklar.....
Bölüm: Yöneticiler
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Stratejik Davranış Nedir ? 60 orsanoncul
Stratejik Davranış Nedir ?

Gündemde stratejik konular varsa yöneticilerin grupların içerisinde veya gruplar arasında aldıklar.....
Bölüm: Yöneticiler
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Motivasyon 75 orsanoncul
Motivasyon


Motivasyon

Her yönetici motivasyon konusu ile ilgilenmek zorundadır. Çünkü yöneticinin başarısı, astlarını.....
Bölüm: Yöneticiler
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Taylorizm 15 orsanoncul
TAYLORİZM

Frederick TAYLOR 1911 yılında yapmış olduğu çalışmaları “İşletmelerin Bilimsel Yönetimi” adı bir çalışma ile özetl.....
Bölüm: Yöneticiler
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.