24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sektörel IM Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Eğitim  > Dersler Eğitim Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: elles_sa Puan : 20 kp 3 Mart '07 21:50  
 
DÜNYA'nın ŞEKLİ ve SONUÇLARI
Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler.
AY VE ÖZELLİKLERİ
Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ayda yerçekimi azdır (dünyadakinin 1/6’sı kadardır).
Ayda atmosfer yoktur. Bunun sonucunda; hava ve su yoktur. Meteorolojik olay (iklim) görülmez. Meteorlar doğrudan ay yüzeyine düşer. Sonuçta büyük krater çukurlukları oluşmuştur. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Bu sebeple mekanik çözülme fazladır. Canlı hayatı yoktur. İç ısısını kaybetmiştir. Bundan dolayı volkanik olay görülmez.
AYIN HAREKETLERİ
1) Kendi ekseni çevresindeki hareketi
2) Dünya çevresindeki hareketi
3) Dünya ile birlikte güneş çevresindeki hareketi
*** Ay hem kendi hem de dünya çevresindeki bir turunu aynı sürede (29,5 gün) tamamladığı için dünyadan ayın sürekli aynı yüzeyi görülür.
Ay günü: Dünyadaki herhangi bir meridyenin ard arda iki kez Ayın karşısından geçinceye kadar geçen süredir. Bu süre 24 saat 50 dakikadır.
Güneş günü: 24 saattir.
*** Ay günü ile güneş günü arasındaki zaman farkından dolayı bir yerde Ay her gün bir önceki güne göre daha geç gözlenir ve gel-git olayı daha geç oluşur.
AYIN EVRELERİ
Ayın aydınlık yüzünün dünyadan görünüşünde bir ay boyunca meydana gelen değişikliklerdir.
Yeniay ve dolunay evrelerinde büyük gel-git yaşanır. Sebebi dünya, ay ve güneşin aynı doğrultuda olmasıdır. İlk ve son dördünde ise küçük gel-git yaşanır.
Güneş tutulması, Ayın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanmasıneticesinde meydana gelir.Tutulmanın olabilmesi için, Ayın, Dünya etrafındaki yörüngesiyle Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesinin kesişim yerlerini belirleyen düğüm noktalarında veya bu noktalar civarında (Yeniay safhasında) bulunması gerekir.
Bilindiği üzere bir yıl içerisinde Ay, Dünya etrafında 12 kez dolanır. Dolayısıyla, eğer Ayın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ayın yörünge düzlemi ileDünya’nınki arasında yaklaşık 5° 9’ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ayın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşması engellenmiş olur. Nitekim bir yılda en az iki, en çokbeş Güneştutulması meydana gelebilir.
Ay dünya etrafındaki yörüngesini tamamlarken, dünyanın güneş ve ay arasında kalmasına neden olabilir. Bu durumda ay yüzeyine düşen güneş ışınları dünya tarafından engellenmiş olur. Karanlıkta kalan ay kısa süreli de olsa dünyadan gözlenemez bu olaya ay tutulması adı verilir. Bulutsuz bir gecede çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilen bu olay, güneş tutulmasına göre, dünya yüzeyinde daha geniş bir alandan gözlenebilir. Ay tutulmasının dünya yüzeyinden gözlenebildiği alan dünyanın yarısından 24º kadar fazladır.
DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI
Dünyamızın Ekvatorda şişkin, Kutuplarda basık olan kendine has şeklineGEOİD denir.
DÜNYANIN BOYUTLARI
· Ekvator çevresi: 40.076 km
· Kutuplar çevresi: 40.009 km
· Ekvator yarıçapı: 6378 km
· Kutuplar yarıçapı: 6357 km
· Karalar yüzölçümü:149 milyon km2(%29)
· Denizler yüzölçümü: 361 milyon km2(%71)
· KYK’de karalar %39 denizler %61
· GYK’de ise karalar %19 denizler %81 dir.
DÜNYANIN ŞEKLİNİN SONUÇLARI
· Ekvatorun uzunluğu tam dairelik bir meridyenin uzunluğundan fazladır.
· Paralellerin uzunluğu kutuplara doğru azalır.
· İki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara doğru azalır.
· Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru azalır.
· Yer şekilleri haritaya gerçeğe tam uygun olarak aktarılamaz.
· Aynı anda Dünyanın yarısı aydınlık (gündüz) yarısı karanlık (gece) olur.
· Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
· Yer çekimi kutuplara doğru artar.
· Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
· Yer çekimi kutuplara doğru artar.
DÜNYANIN HAREKETLERİ VE SONUÇLARI

· Gece gündüz olayı ardalanır (birbirini takip eder).
· Güneş ışınlarının düşme açısı günün her saatine göre değişir.
· Yerel saat farkları oluşur.
· Günlük sıcaklık farkları oluşur. Buna bağlı olarak meltem rüzgarları oluşur. Mekanik çözülme olur.
· Sürekli rüzgarların esme yönünde sapmalar olur.
· Okyanus akıntılarında sapmalar ve halkalar olur.
· Dinamik basınç merkezleri oluşur. Yönler belirlenir. Fotosentez meydana gelir.
DÜNYANIN EKSENİ ÇEVRESİNDE DÖNÜŞÜNDE DOĞAN HIZLAR
1) ÇİZGİSEL HIZ VE SONUÇLARI (Enleme bağlı)
· Çizgisel hız en fazla Ekvator üzerindedir (1670 km/h) . Bu hız kutuplara doğru azalır. Bunun sonucunda;
· Güneşin doğuş ve batış süresi kutuplara doğru uzar.
· Gece gündüz arasındaki fark kutuplara doğru artar.
· Atmosferin kalınlığı Ekvatorda fazla, kutuplarda azdır.
· Ekvatorda yerçekimi az, kutuplarda fazladır.
2) AÇISAL HIZ VE SONUÇLARI (Boylama bağlı)
Dünyanın açısal hızı;
24 saatte: 360°
1 saatte : 15°
4 dakikada :1° dir.
*** Açısal hız her enlemde aynıdır. Açısal hız sonucunda yerel saat farkları oluşur.
DÜNYANIN YILLIK HAREKETİ VE SONUÇLARI
Dünyanın güneş çevresinde dönerken izlediği yola yörünge, meydana getirdiği düzleme de yörünge düzlemi (ekliptik düzlem) denir. Dünyamızın yörüngesi elips biçimindedir.
ELİPS BİÇİMİNDEKİ YÖRÜNGENİN SONUÇLARI
Dünyamız güneşe bazen yaklaşır, bazen güneşten uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 ocaktır. En uzakta olduğu tarih ise 4 temmuzdur.
Dünya güneşe yaklaşınca güneşin çekim kuvveti artar. Böylece dünya güneş çevresinde daha hızlı dönmeye başlar. Sonuçta şubat ayı 28 gündür. Yani K.Y.K ‘de kış mevsimi iki gün kısa olmaktadır.
Dünya güneşten uzaklaşınca çekim kuvveti ve hız azalır. Sonuçta yaz mevsimi K.Y.K.’de iki gün daha uzun olmaktadır.
*** Kısacası elipsoid yörünge mevsim sürelerinin farklı olmasında etkilidir. Dünyamızın yörüngesi daire biçiminde olsaydı; mevsim süreleri birbirine eşit olacaktı.
EKSEN EĞİKLİĞİ VE SONUÇLARI
(Ekvator düzlemi ile ekliptik arasında 23°27' , yer ekseni ile ekliptik arasında 66°33' açı olması)
Dönenceler meydana gelir. Dönence: kuzey ve güney yarım kürelerde güneş ışınlarının en son dik geldiği noktalara denir.
Matematik iklim kuşakları oluşur.
Güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişir. Güneş ışınları yıl içinde dönencelere birer kez, dönenceler arasına da ikişer kez dik açıyla düşerler. Dönenceler dışında hiçbir yere güneş ışınları dik olarak düşmez.

Mevsimler oluşur. Dört mevsimin tek yaşandığı kuşak ılıman kuşaktır. Sebebi: güneş ışınlarının düşme açısında yıl boyunca değişikliğin fazla olmasıdır.
Aynı tarihlerde kuzey ve güney yarımkürelerde farklı mevsim yaşanması.
Gece gündüz uzunluğunun sürekli değişmesi.
Güneşin doğuş ve batış konumu ile saatinin değişmesi.
Muson rüzgarlarının oluşması.
Aydınlanma dairesinin sürekli değişmesi.
Kutup bölgelerinde 24 saatten uzun gece ve gündüzlerin oluşması. Örnek: Kutup noktalarında 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanması.
*** Dönence ve matematik iklim kuşaklarının oluşmasında sadece eksen eğikliği etkilidir. Diğerlerinin oluşmasında eksen eğikliği ile birlikte yıllık hareketin de etkisi vardır.
EKSEN EĞİKLİĞİ OLMASAYDI; (Ekvator düzlemi ile ekliptik üst üste çakışsaydı veya yer ekseni ekliptiği dik olarak kesseydi)
· Dönenceler oluşmazdı.
· Mevsim değişmesi olmazdı.
· Güneş ışınları sadece Ekvatora dik gelirdi.
· Aydınlanma dairesi sürekli kutup noktalarına teğet geçerdi.
· Gece gündüz süreleri birbirine eşit olurdu.
· Güneşin doğuş-batış konumu ve saati değişmezdi.
EKSEN EĞİKLİĞİ 20°OLSAYDI:
· Güneş ışınlarının dik geldiği alan daralırdı.
· Kutup kuşağı ve tropikal kuşağın alanları daralırken, ılıman kuşak genişlerdi.
· Yurdumuzda yazlar daha serin, kışlar daha ılık olurdu.
· Kutup ve ılıman kuşakta sıcaklık ortalaması azalırken tropikal kuşakta sıcaklık ortalaması artardı.
· Gece-gündüz arasındaki zaman farkı azalırdı.
*** Eksen eğikliğinin 23°27' dan daha büyük olması durumunda yukarıdakilerin tam tersi bir durum yaşanırdı. Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Eğitim 2838 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fizik donem odevi (acil allah rızası için cevaplay 200    *-*serseri*-*
çember şeklinde kıvrılmış yarıçapı r olan bir hortumda v hızı ile öz kütlesi p olan bir sıvı hareket etmektedir. hortum tamamen .....
Bölüm: Eğitim
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fizik donem odevi (acil allah rızası için cevaplay 150    *-*serseri*-*
büyük bir mağazada müşteriler alt kattan üst kata yürüyen merdiven ile ulaşmaktadırlar müşterilerin yürüyen merdiven üzerinde ha.....
Bölüm: Eğitim
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fizik donem odevi (acil allah rızası için cevaplay 150    *-*serseri*-*
bir cismin başlangıç noktasından itibaren v=c √ x hızı ile bir doğru üzerinde yol almaktadır burada c bir sabit olup x i.....
Bölüm: Eğitim
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fizik donem odevi (acil allah rızası için cevaplay 150    *-*serseri*-*
denizin yatay durumdaki dibine doğru inen denialtı t süre ile ses sinyali göndermektedir. Denizaltında dipten yansıdıktan sonra .....
Bölüm: Eğitim
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fizik donem odevi (acilallah rızası için cevaplaya 250    *-*serseri*-*
belli bir hızla giden bir araç fren yaptığında t sürede toplam duruş mesafesinin yarısı kadar yol almaktadır. Araç kaç t zamanda.....
Bölüm: Eğitim
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hareket problemi 250    nadidee
boyları 130m ve 150m olan iki trenin hızları saatte 65km ve 75km dir. farklı iki hat boyunca birbirine doğru hareket eden bu tre.....
Bölüm: Eğitim
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarih 250    bluesrack
Osmanlı devleti kurulurken anadoluda hangi siyasi güçler bulunuyordu.....
Bölüm: Eğitim
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... askerlik sorunu 250    cezalirumuz
Endüstriyel elektronik mezunu olduktan sonra, 2 yıllık tecil hakkımı kullandım. Açıköğretime kaydımı yaptırdım, ama birinci sını.....
Bölüm: Eğitim
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sizce hangisi?Tüm ülkelerde mi belli ülkelerde mi? 250    ber_güzide
sizce nükleer enerji tüm ülkelerin elinde mi bulunsun belli ülkelerde mi bulunsun??.....
Bölüm: Eğitim
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... anayasal iktisat 250    doğanbeyli
anayasal iktisat nedir?tarihçesi,neleri konu alır......
Bölüm: Eğitim
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM VE ONARIMI 50 yüksell
ÜCRETSİZ MESLEK EDİNDİRME KURSU:
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ BAKIM VE ONARIMI KURSU
KURS 2009 EYLÜL AYI SONUNA DOĞRU ERKAN AVCI MES.....
Bölüm: Eğitim
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nemlilik ve yağış 30 elles_sa
NEMLİLİK ve YAĞIŞ
Atmosfer içerisinde bulunan su buharına nem denir. Higrometre ile ölçülür, gr/m3 olarak ifade edilir.
Aslı.....
Bölüm: Eğitim
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dünyanın şekli ve sonuçları 20 elles_sa
DÜNYA'nın ŞEKLİ ve SONUÇLARI
Dünyamız Samanyolu Galaksisi'ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Bütün gezegenl.....
Bölüm: Eğitim
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ABDdeki ilginç kayalar 45 elles_sa
ABD’nin Kaliforniya ve Nevada eyaletlerinin sinirinda yer alan Ölü Vadi düzlüklerinden biri, dünyanin en gizemli doga olaylarind.....
Bölüm: Eğitim
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KÜRESEL ISINMA NEDENİLE 2080.... 50 elles_sa
Küresel ısınma nedeniyle 2080'e kadar 200 ila 600 milyon insan açlık çekecek, 1,1 ila 3,2 milyar insan da susuzluktan etkilenece.....
Bölüm: Eğitim
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... COĞRAFİ KONUM 50 elles_sa
Coğrafi Konum
Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrı.....
Bölüm: Eğitim
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Türk Edebiyatı 30 FilozoF02


Türk Mitolojisinde yaratılış :
Türk kozmogonisinde dünya denilen düzen ve alemin yaratılışı üzerinde sıkca durulur. .....
Bölüm: Eğitim
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... avrupa birliğine niye girmemeliyiz? 30 ahanaraastür
- Asya ve Avrupa'yı bağlayan ülkelerden biri olduğumuz için..
- Kültürel yozlaşma olduğu için..
- Donanımlı bir Avrupa vatanad.....
Bölüm: Eğitim
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Beyin temelli öğrenme 40 olasilikcan
GYRY?

“Brain based learning” olarak e?itim literatüründe yer alan ö?renme ve ö?retim stratejisinin Türkçe kar?yly?y de?i?ik ?.....
Bölüm: Eğitim
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... uzaktan eğitim 45 ruff
Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim programı, eğitim kurumlarının, öğrencilerin tek başına eğitimi ge.....
Bölüm: Eğitim
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İngilizce Seviyenizi 10 dakikada ölçebilirsiniz 25 etopcu
www.limasollu.com 'a girip Seviye Tespit Sınavı düğmesini tıklamanız yeterli olacaktır. Sonuç test bitimine hemen e-mail inize u.....
Bölüm: Eğitim
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.